Show simple item record

Design and Implementation of Fatigue Risk Management System for an Air Operator

dc.contributor.advisorNěmec Vladimír
dc.contributor.authorKubíčková Renata
dc.date.accessioned2016-05-13T09:50:11Z
dc.date.available2016-05-13T09:50:11Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.identifierKOS-587864748905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64058
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zavedením systému řízení rizik u konkrétní letecké společnosti. V teoretické části stručně odhaluje vědecký základ, na němž je systém založen, jeho hlavní charakteristiky, výhody a cíle. V praktické části analyzuje oddělení údržby letadel letecké společnosti a navrhuje pro ně konkrétní opatření a doporučení pro zavedení efektivního systému řízení rizik spojených s únavou.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis discusses the Fatigue Risk Management System implementation for a certain air operator. The theoretical part briefly reveals a scientific base on which the system is established, its essential characteristics, benefits and objectives. The practical part analyses air operator´s aircraft Technical Department and designs particular measures and recommendations for the effective Fatigue Risk Management System implementation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectSMS, FRMS, únava, spánek, rizika, chyby, opatření, omezení, technik údržby, údržba, hodnocenícze
dc.subjectSMS, FRMS, fatigue, sleep, risks, errors, measures, limitations, maintenance engineer, maintenance, assessmenteng
dc.titleNávrh zavedení systému řízení rizik spojených s únavou u letecké společnosticze
dc.titleDesign and Implementation of Fatigue Risk Management System for an Air Operatoreng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-23
dc.contributor.refereePudla Vojtěch
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record