Show simple item record

Forecast of the Internet development

dc.contributor.advisorŠtědroň Bohumír
dc.contributor.authorMaštálka Marek
dc.date.accessioned2016-05-13T09:49:13Z
dc.date.available2016-05-13T09:49:13Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.identifierKOS-587864473605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64015
dc.description.abstractCílem diplomové práce je provedení prognózy vývoje Internetu do roku 2030. Tato prognóza je rozdělena na kvalitativní a kvantitativní část. Dílčími cíli jsou analýza vlivu internetového vývoje na ekonomiku a srovnání vývoje Internetu v České republice, Korejské republice a Švédsku. První polovina práce stručně popisuje historii Internetu a současné vývojové trendy, které budou ovlivňovat vývoj i v budoucnosti. Také se zabývá prognostickými metodami, analyzuje naplnění již provedených prognóz a uvádí vlastní vývojové prognózy. Druhá polovina práce analyzuje souvislost ukazatelů vývoje Internetu s makroekonomickými ukazateli a porovnává finanční ukazatele u společností, jejichž primární činnosti úzce souvisí s Internetem. Také je zde provedeno multikriteriální srovnání výše zmíněných zemí a stručná charakteristika jednotlivých trhů.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to make a prognosis of the Internet development till year 2030. These prognosis are divided into qualitative and quantitative parts. Partial objectives are analysis of the Internet development influence on economics and comparison of the Internet development in Czech Republic, Republic of Korea and Sweden. First half of the thesis briefly describes history of the Internet and current development trends. It also deals with prognosis methods, analyses the already done prognosis and their fulfilment and presents own development prognosis. Second half of the thesis analyses coherence between the Internet development and macroeconomic indicators and compares the financial indicators by companies whose primary activity is connected with Internet. The multicriteria comparison of the mentioned countries has been made and these markets were concisely characterized.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectInternet, vývoj, prognóza, předpověď, vliv na ekonomiku, Internet věcícze
dc.subjectInternet, development, prognosis, forecast, influence on economics, Internet of thingseng
dc.titlePrognóza vývoje Internetucze
dc.titleForecast of the Internet developmenteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-17
dc.contributor.refereeValenčík Radim
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record