Show simple item record

Modifications of Týniště nad Orlicí - Letohrad Railway Line

dc.contributor.advisorJacura Martin
dc.contributor.authorRentka Jakub
dc.date.accessioned2016-05-13T09:48:52Z
dc.date.available2016-05-13T09:48:52Z
dc.date.issued2015-05-28
dc.identifierKOS-587864449705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64000
dc.description.abstractDiplomová práce Úpravy tratě Týniště nad Orlicí - Letohrad analyzuje současný stav železniční tratě, navrhuje úpravy převýšení pro zvýšení rychlosti. Zároveň posuzuje a upravuje stanice v závislosti na variantním řešení. Všechny úpravy a změny, o které se tato diplomová práce opírá, podléhají zákonu o železničních drahách a železniční dopravě.cze
dc.description.abstractThis thesis Adjustment tracks Týniště nad Orlici - Letohrad analyzes the current state of the railway line, proposes adjustments of elevation for speed increasing. At the same time it is reviewed and adjusted in accordance with a variant solution. All modifications and changes, which this thesis is based on, it is subject to the law on railway tracks and rail transport.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectželezniční doprava, stanice, GVD, grafikon, nástupiště, trať, kolej,cze
dc.subjectrail transport station, GVD, graph, platforms, track,eng
dc.titleÚpravy tratě Týniště nad Orlicí - Letohradcze
dc.titleModifications of Týniště nad Orlicí - Letohrad Railway Lineeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-30
dc.contributor.refereePustina Jiří
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record