Show simple item record

Design of Modifications of Street Československého Exilu in Praha

dc.contributor.advisorKočárková Dagmar
dc.contributor.authorGallia Jan
dc.date.accessioned2016-05-13T09:48:14Z
dc.date.available2016-05-13T09:48:14Z
dc.date.issued2015-05-25
dc.identifierKOS-587864424305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63969
dc.description.abstractUlice Československého exilu, která je jednou z páteřních komunikací na území Modřan, vznikla při stavbě sídliště na přelomu 70. a 80. let 20. století. Od té doby neprošla žádnou zásadní rekonstrukcí a v současné době již stav této ulice neodpovídá moderním trendům v projektování pozemních komunikací. Nacházejí se zde nebezpečné přechody pro chodce a různá provizorně řešená místa, která však také moc bezpečná nejsou. Předmětem této diplomové práce je analýza stávající dopravní situace v ulici Československého exilu v Praze se zaměřením na pohyb chodců, křižovatky a autobusové zastávky. Cílem je navrhnout úpravy, které odstraní všechny zjištěné nedostatky.cze
dc.description.abstractThe street Československého exilu, which is one of the backbone roads in Modřany territory, originate during construction of housing estate in late 70s and early 80s of the 20th century. Since then it has not been renovated and current status of this street does not correspond to modern trends in design of roads. There are dangerous pedestrian crossings and various temporary solved places, which also are no to safe. The subject of this thesis is to analyse the current traffic situation in street Československého exilu in Prague with a focus on the movement of pedestrians, intersections and bus stops. The aim is to design modifications, which would remove all identified insufficiencies.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectModřany, chodník, přechod, bezbariérový, křižovatkacze
dc.subjectModřany, sidewalk, pedestrian crossing, barrier-free, intersectioneng
dc.titleNávrh úprav ulice Československého exilu v Prazecze
dc.titleDesign of Modifications of Street Československého Exilu in Prahaeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-23
dc.contributor.refereeCihlář Jiří
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record