Show simple item record

Study of Czech Market Potential in the Air Exportdc.contributor.advisorHutla Petr
dc.contributor.authorNovák Lukáš
dc.date.accessioned2016-05-13T09:47:55Z
dc.date.available2016-05-13T09:47:55Z
dc.date.issued2015-05-28
dc.identifierKOS-587864399205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63954
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je prokázat potenciál českého trhu v leteckém exportu. Jsme přesvědčeni, že tento potenciál je až dvojnásobný a to zejména vzhledem k RFS přepravě. Úvodní část této práce se zabývá předpisy spojenými s leteckou nákladní dopravou a to jak na úrovni státní, tak mezinárodní. Také se zde zmiňují informace o mezinárodních organizacích v oblasti přepravy zboží a o leteckých aliancích. Dále se práce zaměřuje na proces letecké nákladní přepravy v České republice a to již od počáteční výroby přepravovaného zboží až po konečnou distribuci v cílové destinaci. Hlavní, praktická části této diplomové práce se zabývá samotnou studií potenciálu českého trhu v leteckém exportu. V návaznosti na anonymní dotazník, který byl rozeslán všem společnostem operujícím na Letišti Václava Havla v Praze Ruzyni, se práce zabývá možnostmi rozvoje letecké přepravy na zdejším letišti. Výsledky a závěry celé studie jsou zpracovány v závěru této práce.cze
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to demonstrate the potential of the Czech market in the air export. We believe that this potential is double, especially due to the RFS transportation. The introductory part of this work deals with legislation related to air freight transport, both at national and international level. There are also information about international organizations in the field of air cargo and about aviation aliances. Furthermore the thesis focuses on the process of air cargo in the Czech republic and it has been since the start of production of the goods till the final distribution at the destination. The main, the practical part of this thesis is dedicated to the study of the potential of the Czech market in the air export. Following the anonymous questionnaire, that was sending all companies operating at the Václav Havel International Airport in the Prague, Ruzyně. The work deals with the possibilities of development of air transportation at the airport. The results and conclusions of the study are processed at the end of this work.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectZákon č. 49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví Mezinárodní organizace RFS (Náhradní letecká doprava) Analýza dat Potenciál Letecký exportcze
dc.subjectLaw no. 49/1997 Coll. Civil aviation act International organizations RFS (Road Feeder Services) Data Analysis Potential Air exporteng
dc.titleStudie potenciálu českého trhu v leteckém exportucze
dc.titleStudy of Czech Market Potential in the Air Exporteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-06-23
dc.contributor.refereeMašek Tomáš
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record