Show simple item record

Generating Geographic information database from Floating Car Data

dc.contributor.advisorHrubeš Pavel
dc.contributor.authorŠtok Jakub
dc.date.accessioned2016-05-13T09:47:33Z
dc.date.available2016-05-13T09:47:33Z
dc.date.issued2015-06-08
dc.identifierKOS-587864254005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63936
dc.description.abstractPráce se zabývá automatickým generováním nových geografických objektů z Floating Car Data (FCD). Z důvodu přiblížení tématiky a vysvětlení pojmu plovoucí vozidla jsou úvodní kapitoly věnovány systému GPS, GIS a samotným FCD. V práci je vyjmenováno mnoho výstupů, které lze z FCD získat. Jedná se především o výstupy uplatnitelné v silniční dopravě, jako jsou např. mapové podklady pro satelitní navigace. Práce se zaměřuje na několik výstupů a zobrazuje metody a algoritmy, kterými lze výsledků dosáhnout. Nejdůležitějším výstupem je vektorová linie kopírující osu komunikace. Výstupy jsou prezentovány na obrázcích, které téma nejlépe vystihují.cze
dc.description.abstractThe thesis works with automatic generating of new geographic objects using Floating Car Data (FCD). Due to introducing to the topic and explaining the term FCD, opening chapters are dedicated to GPS, GIS and FCD itself. Many outputs, which are possible to obtain from FCD, are listed in the thesis. These outputs were selected for their applicability in road transport, such as maps for satellite navigation. The thesis focuses on several outputs from the proposed list and shows methods and algorithms in order to achieve them. The most important outcome is a vector line matching a road centerline. Outputs are presented in figures that are the most suitable for the topic.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectPlovoucí vozidlo, GPS, silniční síť, generování, automatická vektorizace, rasterizacecze
dc.subjectFloating Car, GPS, road network, generating, automatic vectorization, rasterizationeng
dc.titleGenerování geografické informační báze z dat plovoucích vozidelcze
dc.titleGenerating Geographic information database from Floating Car Dataeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-30
dc.contributor.refereeBarnet Jiří
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record