Show simple item record

Assessment of Fibre Orientation in Short Fibre Composites using Image Analysis

dc.contributor.advisorDoktor Tomáš
dc.contributor.authorHos Jiří
dc.date.accessioned2016-05-13T09:47:02Z
dc.date.available2016-05-13T09:47:02Z
dc.date.issued2015-08-20
dc.identifierKOS-587864162105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63913
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá určováním orientace vláken v krátkovláknových kompozitních materiálech za pomoci analýzy obrazových dat. Orientace vláken velkou měrou ovlivňuje vlastnosti kompozitních materiálů. Zatímco u dlouhovláknových kompozitů může být orientace snadno kontrolována při výrobě, v případě krátkovláknových kompozitů je takováto kontrola velice obtížná. Práce se zabývá vlastnostmi kompozitních materiálů a základní teorií z oblasti zpracování obrazů. Těchto poznatků je následně využito při tvorbě softwarového nástroje pro určení orientace vláken. Vstupem do programu jsou obrazová data pořízená elektronovým mikroskopem, výstupem jsou histogramy četností orientací jednotlivých vláken.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on assesssment of fibre orientation distribution in chopped-fibre composites using image analysis. Fibre orientation has significant influence on properties of composites. While in long-fibre composites the orientation of fibres is easily controlled during the fabrication process, in the case of short-fibre composites this control is very complicated. This study deals with properties of composites and basic theory of image analysis. This knowledge is used during creation of software tool for Assessment of Fibre Orientation. Inputs to the program are image data acquired by scanning electron microscope, outputs are histograms of frequency of fibre orientations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectkrátkovláknový kompozit, analýza obrazových dat, orientace vláken, SEMcze
dc.subjectChopped Fibre Composite, Image analysis, fibre orientation, SEMeng
dc.titleUrčování orientace vláken v krátkovláknových kompozitech analýzou obrazových datcze
dc.titleAssessment of Fibre Orientation in Short Fibre Composites using Image Analysiseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-17
dc.contributor.refereeKostelecká Michaela
theses.degree.disciplineAutomatizace a informatikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky a materiálůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record