Show simple item record

Automatic system of bicycle parking and its funding sourcesdc.contributor.advisorJánešová Mária
dc.contributor.authorSyrová Nikola
dc.date.accessioned2016-05-13T09:46:04Z
dc.date.available2016-05-13T09:46:04Z
dc.date.issued2015-05-25
dc.identifierKOS-578331548805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63862
dc.description.abstractTéma této diplomové práce je Automatický systém parkování jízdních kol a jeho zdroje financování. Teoretická část charakterizuje rozvoj nemotorové dopravy a její přínosy, jak ekonomické, tak pro zdraví člověka a přírodu. Následně je zmíněný historická koncept vývoje jízdního kola a následné cyklistiky. V teoretické části se nachází jednotlivé formy možného parkování jízdních kol a informace týkající se automatického systému parkování. V praktické části je zhodnocení současného stavu automatického systému parkování a pilotní projekt v Hradci Králové a ekonomický rozpočet budoucí výstavby projektu, včetně zhodnocení možností financování výstavby.cze
dc.description.abstractThe theme of this thesis is Automatic bicycle parking system and its funding sources. The theoretical part characterizes the development of non-motorized transport and its benefits in economic, human health and nature. Subsequently, the concept of historical development of the bicycle and cycling is mentioned. In the theoretical part can be found various forms of possible bicycle parking and information relating to the automatic parking system. In the practical part is assessment of the current state of the automatic parking system and the pilot project in Hradec Kralove and economic budget of the future project construction including the assessment of the possibilities of financing of the construction.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectAutomatický systém, jízdní kolo, parkování, financovánícze
dc.subjectAutomatic system, bicycle, parking, fundingeng
dc.titleAutomatický systém parkování jízdních kol a jeho zdroje financovánícze
dc.titleAutomatic system of bicycle parking and its funding sourceseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-06-18
dc.contributor.refereeStrachota Vasil
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record