Show simple item record

Number and deployment bjectivication of Integrated rescue system bodies in ČR

dc.contributor.advisorVolek Josef
dc.contributor.authorŠrůta Martin
dc.date.accessioned2016-05-13T09:43:21Z
dc.date.available2016-05-13T09:43:21Z
dc.date.issued2014-11-30
dc.identifierKOS-424282422805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63755
dc.description.abstractTato bakalářská práce "Objektivizace počtu a rozmístění složek Integrovaného záchranného systému ČR" se nejdříve zabývá charakteristikou Integrovaného záchranného systému, charakteristikou zdravotnické záchranné služby, srovnáním s několika sousedícími státy, dále analyzuje stávající stav pokrytí ČR složkami IZS. Na základě této analýzy dále navrhuje změny v současném řešení.cze
dc.description.abstractThe name of this bachelor thesis is "Number and deployment objectivication of Integrated rescue system bodies in Czech Republic". The thesis is focused on characteristics of both Integrated rescue system and emergency rescue service which are also compared with several neighboring states. Furthermore current situation of Integrated rescue system bodies coverage of Czech Republic is analysed. Based on this analysis, some changes to current solution are suggested.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectintegrovaný záchranný systém, zdravotnická záchranná služba, výjezdová skupina, výjezdová základna, lokační analýza, dojezdová vzdálenostcze
dc.subjectIntegrated Rescue System, Emergency Medical Services, CSU, CSU base, location analysis, ranger distanceeng
dc.titleObjektivizace počtu a rozmístění složek Integrovaného záchranného systému ČRcze
dc.titleNumber and deployment bjectivication of Integrated rescue system bodies in ČReng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-01-13
dc.contributor.refereeVízner Filip
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika dopravy a telekomunikacícze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record