Show simple item record

Cutting optimization of ceramic flue liners

dc.contributor.advisorKyncl Jiří
dc.contributor.authorGregor Miroslav
dc.date.accessioned2016-05-13T08:26:31Z
dc.date.available2016-05-13T08:26:31Z
dc.date.issued2015-06-18
dc.identifierKOS-587864702905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63619
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je návrh optimalizace procesu dělení keramických komínových vložek s ohledem na snížení nákladů (vadných dílů) ve společnosti P-D Refractories CZ. V první části jsem představil společnost P-D Refractories CZ a popsal žárovzdorné materiály. Dále jsem objasnil aktuální metody výroby komínových vložek. Poté jsem se zaměřil na technologie dělení trubek bez ohledu na materiál, z kterého jsou vyrobeny. Vybral jsem technologie, které by šly aplikovat na komínové vložky. Vybrané technologie jsem mezi sebou porovnal podle zvolených kritérií. Jako nejvhodnější varianta pro řezání nevypálených keramických komínových vložek mi vyšlo orbitální řezání.cze
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor?s thesis is design of optimization process of ceramic flue liners cutting to reduce costs (defective parts) at the company P-D Refractories CZ. In the first part I introduced the company P-D Refractories CZ and described refractory materials. I also explained current methods of flue liners. Then I focused on technology of cutting liners irrespective of material they are made of. I choose technologies which would be possible to apply to flue liners. I compared selected technologies according to selected criteria. As the best option I choose orbital cutting for cutting unfired ceramic flue liners.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectžárovzdorné materiály, keramické komínové vložky, technologie dělení trubekcze
dc.subjectrefractory materials, ceramic flue liners, technologies of cutting linerseng
dc.titleOptimalizace procesu dělení keramických komínových vložekcze
dc.titleCutting optimization of ceramic flue linerseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-03
dc.contributor.refereeSeidl Martin
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record