Show simple item record

Predicting active power of machine tools and their peripherals

dc.contributor.advisorMachyl Jan
dc.contributor.authorFuchs Martin
dc.date.accessioned2016-05-13T08:23:35Z
dc.date.available2016-05-13T08:23:35Z
dc.date.issued2014-12-17
dc.identifierKOS-575130765005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63495
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá problematikou energetických spotřebičů na obráběcích strojích. Obsahuje jejich rozdělení do skupin a podskupin, stejně tak jako určení jejich poměrné důležitosti a váhy z pohledu spotřeby energie na výrobním stroji. V práci je navržen náhradní model stroje v podobě funkčních bloků k predikci spotřeby energie při konkrétních činnostech (obráběcí procesy, stand-by režim atd.) v programu Matlab. Funkční bloky mohou být použity i pro samostatné výpočty a libovolně sestavovány do větších či menších celků pro vytvoření náhradního modelu různých strojů nebo přístrojů.cze
dc.description.abstractThe presented work deals with the energy consumption of appliances of machine tools. Contains the division into groups and subgroups, as well as to determining of their relative importance and weight in terms of energy consumption on the machine tool. Part of the work is construction of replacement machine model in the form of functional blocks to predict the energy consumption during specific activities (machining processes, stand-by mode etc.) in Matlab programs. Function blocks can be used to separate calculations and arbitrarily assembled into larger or smaller units to create alternate model of different machines or devices.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectekodesign, obráběcí stroj, predikce spotřeby energie, Matlabcze
dc.subjectEco-design, machine tool, prediction of energy consumption, Matlabeng
dc.titlePredikce příkonů obráběcích strojů a jejich periferiícze
dc.titlePredicting active power of machine tools and their peripheralseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-01-22
dc.contributor.refereeHolkup Tomáš
theses.degree.disciplineVýrobní stroje a zařízenícze
theses.degree.grantorústav výrobních strojů a zařízenícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record