Show simple item record

Visualization of a New Concept of a Multispindle Automatic Lathe

dc.contributor.advisorŠvéda Jiří
dc.contributor.authorPištora Ondřej
dc.date.accessioned2016-05-13T08:22:54Z
dc.date.available2016-05-13T08:22:54Z
dc.date.issued2015-06-16
dc.identifierKOS-571673057705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63457
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tvorbou vizualizace stávající a nové koncepce vícevřetenových soustružnických automatů. Nejprve jsou vysvětleny principy stávající a nové koncepce. Následně je zvolen CAD software pro vytvoření modelů a s jeho pomocí je vytvořena animace a obrazová dokumentace. Na základě animace a výpočtů je provedena časová studie, ze které vyplývá, že nová koncepce pro zvolený obrobek je významně produktivnější.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with visualization of two conceptions to multispindle automatic lathes: the existing and a new conception. Firstly, the principles of the existing and the new conception are explained. Secondly, we select CAD software for creation of models which enables us to form the animation and graphical documentation. Based on the animation and corresponding calculations, we perform a time analysis proving that the new conception is considerably more productive for the selected workpiece.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectvizualizace, vícevřetenové soustružnické automaty, obrábění, soustružení, CAD, animace, nová koncepce, produktivitacze
dc.subjectvisualization, multispindle automatic lathes, machining, turning, CAD, animation, new conception, productivityeng
dc.titleVizualizace modelu nové koncepce vícevřetenového automatucze
dc.titleVisualization of a New Concept of a Multispindle Automatic Latheeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-08-24
dc.contributor.refereeŠika Zbyněk
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav výrobních strojů a zařízenícze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record