Show simple item record

Kinematical and Dynamic Solution of Wing Flatdc.contributor.advisorBauma Václav
dc.contributor.authorValášek Michael
dc.date.accessioned2016-05-13T08:21:36Z
dc.date.available2016-05-13T08:21:36Z
dc.date.issued2015-06-10
dc.identifierKOS-571673038305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63382
dc.description.abstractCílem této práce je na zadaném mechanismu vztlakové klapky vyřešit jeho kinematické a dynamické chování se zaměřením na výpočet potřebných hnacích sil. K dosažení předem stanoveného pohybu je nutné řešit inverzní dynamickou úlohu. Celé řešení je provedeno v programu MATLAB a využívá již existujících programů KRESIC a DRESIC, které byly vytvořeny na FS ČVUT v Praze. DRESIC řeší pouze přímou dynamickou úlohu. Inverzní dynamická úloha proto tedy musela být naprogramována autorem.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to solve kinematic and dynamic behaviors of given planar wing flap mechanism. Special focus was devoted to the calculation of the required input forces. To achieve these results it is necessary to solve inverse dynamic problem. Entire solution is made in MATLAB and uses existing functions KRESIC and DRESIC which have been developed at FME CTU in Prague. The function DRESIC has to be modified to solve inverse dynamic problem.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectKlapka křídla, Fowlerův mechanismus, rovinný mechanismus, kinematika, vektorová metoda, dynamika, metoda uvolňování, inverzní dynamikacze
dc.subjectWing flap, Fowler mechanism, planar mechanism, kinematics, vector method, dynamics, free body diagram, inverse dynamics.eng
dc.titleKinematické a dynamické řešení vztlakové klapky křídlacze
dc.titleKinematical and Dynamic Solution of Wing Flateng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-07-02
dc.contributor.refereeŠika Zbyněk
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record