Show simple item record

Distributed Querying of XML Data Using XPath Realised by Spark Framework

dc.contributor.advisorŠenk Adam
dc.contributor.authorDlouhý Martin
dc.date.accessioned2016-04-07T14:37:59Z
dc.date.available2016-04-07T14:37:59Z
dc.date.issued2015-06-08
dc.identifierKOS-587864443805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63038
dc.description.abstractTato práce spadá do oblasti distribuovaných výpočtů. Věnuje se problému zpracování velkého množství dat v oblasti NoSQL databází. Cílem práce je prozkoumat možnosti distribuovaného XPath dotazování pomocí Spark frameworku. V práci byly implementovány sady testovacích XPath dotazů, které jsou vykonávány pomocí Spark frameworku. Práce dále poskytuje srovnání výkonnosti tohoto řešení na clusterech s jedním až třemi výpočetními uzly. Přínosem této práce je nový pohled na možnost vykonávání distribuovaných dotazů nad XML dokumenty.cze
dc.description.abstractThis diplom work belongs to the area of distributed computing. It deals with problem of processing large amounts of data in the area NoSQL databases. The aim of this diplom work is to explore possibilities of distributed Xpath inguiring with the help of the Spark framework. In this diplom work were implemented sets of test XPath inguiries which are executed with the help of the Spark framework. The diplom work also provides comparison of the efficiency of this solution on clusters with one, two or three computing nodes. The contribution of the work is the new look to the possibility of executing distributed inguiries above the XML documents.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectSpark, framework, cluster, XPathcze
dc.subjectSpark, framework, cluster, XPatheng
dc.titleDistribuované dotazování nad XML daty jazykem XPath realizované pomocí Spark frameworkucze
dc.titleDistributed Querying of XML Data Using XPath Realised by Spark Frameworkeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-11
dc.contributor.refereeJaneček Jan
theses.degree.disciplinePočítačové systémy a sítěcze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record