Show simple item record

Usage of DEMO Methods for BPMN Models Creationdc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorHeller Štěpán
dc.date.accessioned2016-02-25T14:55:46Z
dc.date.available2016-02-25T14:55:46Z
dc.identifierKOS-587864477705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62776
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá kombinací silných stránek notace BPMN (Business Process Model and Notation) a metodologie DEMO (Design & Engineering Methodology for Organizations). Za silné stránky notace BPMN v tomto kontextu autor označuje zejména srozumitelnost pro business uživatele a dále širokou paletu nástrojů, které umožňují modelování podnikových procesů v BPMN. V případě metodologie DEMO autor identifikuje silné stránky v hlubokém teoretickém základu, který zajišťuje vytváření modelů, které jsou ontologicky kompletní, konzistentní a jsou oproštěné od implementačních detailů. V této práci čtenář nalezne srovnání běžných technik pro modelování podnikových procesů a dále hlubokou analýzu BPMN a DEMO. Hlavním přínosem této diplomové práce je však předpis, jak mapovat základní koncepty metodologie DEMO na BPMN primitiva a především návrh metody, jak využít důležité teoretické koncepty metodologie DEMO pro tvorbu BPMN modelů, které jsou kompletní, konzistentní, jednoznačné a esenciální. Navržená metoda je dále demonstrována na příkladu.cze
dc.description.abstractThis thesis combines the strong aspects of BPMN (Business Process Model and Notation) such as good understanding of the notation among business users and large amount of software tools available that support the notation with strong aspects of DEMO (Design & Engineering Methodology for Organizations) such as the profound theoretical background which assures the user that the model he gets as a result is ontologically complete, consistent and abstracts away from all unnecessary implementation details. This thesis contains an analysis of available business process modelling techniques along with a thorough analysis of BPMN and DEMO. The main contribution of the thesis however is a proposal of a method that makes use of important theoretical concepts of DEMO in order to create BPMN models which are complete, consistent, unique and essential. The use of the method is then demonstrated on an example.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectDEMO, Design & Engineering Methodology for Organizations, BPMN, Business Process Model and Notation, Enterprise ontology, Business Process Management, Proces, Procesní modelcze
dc.titleMožnosti využití metodiky DEMO pro tvorbu BPMN modelůcze
dc.titleUsage of DEMO Methods for BPMN Models Creationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-02-16
dc.contributor.refereePergl Robert
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record