Show simple item record

Analysis of Modern Technologies for Company Infrastructure Monitoring and Managementdc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorEisner Daniel
dc.date.accessioned2016-02-25T14:53:14Z
dc.date.available2016-02-25T14:53:14Z
dc.identifierKOS-587864190305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62755
dc.description.abstractDiplomová práce analyzuje moderní technologie pro dohled a správu firemní infrastruktury. V rámci teoretické části se práce zabývá definicí zásadních pojmů souvisejících s analyzovanou problematikou a motivací k využití těchto technologií. Práce pokračuje kategorizací dohledových systému a porovnáním dostupných řešení na základě předem definovaných kritérií. Dále teoretická část formuluje obecnou metodiku nasazení a využívání těchto systémů. Hlavní náplní praktické části je aplikace navržené metodiky ve skutečném prostředí podnikové IT infrastruktury s využitím nástroje Nagios. Závěr práce patří zhodnocení reálných přínosů dohledových systémů jak z pohledu technického, tak i ekonomického.cze
dc.description.abstractThe Master Thesis analyses modern technologies for surveillance and administration of a company infrastructure. From a theoretical point of view the thesis deals with the definition of basic notions of the analysed problems and a motivation for using such technologies. The thesis then continues with a categorization of surveillance systems and comparison of available solutions on the basis of predefined criteria. Subsequently, the theoretical part formulates a general methodology of deployment and usage of such systems. The main goal of the thesis is the application of the proposed methodology in a real corporate IT infrastructure environment using a tool such as Nagios. At the end of the thesis real benefits of such surveillance systems are assessed against both technical and economical point of view.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectIT infrastruktura, monitoring, SNMP, SCOM, System Center, Nagios, LogicMonitor, NSClient++, NRPE, Nagiosgraph, Nagvis, metodika monitoringucze
dc.titleAnalýza moderních technologií pro dohled a správu firemní infrastrukturycze
dc.titleAnalysis of Modern Technologies for Company Infrastructure Monitoring and Managementeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-06-10
dc.contributor.refereeProcházka Antonín
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record