Show simple item record

Mobile Device Management in Corporate IT Networksdc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorKnetl Jan
dc.date.accessioned2015-07-14T13:10:18Z
dc.date.available2015-07-14T13:10:18Z
dc.identifierKOS-670806406305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62196
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje vytvoření průvodce ve formě dotazníku, který má za úkol pomoci při výběru vhodného Mobile Device Management řešení do společnosti. V teoretické části této práce se zabývám možnostmi nastavení tohoto specializovaného softwaru a vybírám nejdůležitější funkce Mobile Device Managementu, které dále využívám ke zformulování otázek v praktické části mé práce. Následně tyto otázky využiji k vytvoření strukturovaného průvodce, který je zaměřen na tři cílové skupiny zaměstnanců. Jedná se o vedení společnosti, IT oddělení a samotné zaměstnance (uživatele). V závěrečné části vytvořeného průvodce testuji na třech smyšlených společnostech, které ale vycházejí z reálných vzorů a výsledky porovnávám se svými hypotézami.cze
dc.description.abstractThis work is dedicated to creating a guide in the form of a questionnaire that is intended to assist in choosing the appropriate Mobile Device Management solutions in business. The theoretical part of this work deals with the setting of specialized software and selects the most important functions of Mobile Device Management, which I also use to formulate questions in the practical part of my work. Than i use these questions to create a structured guide that is aimed at three target groups of employees. It is a management company, IT departments and the employees themselves (users). In the final part I test the guide on three fictitious companies, which are based on real models and compare the results with my hypotheses.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectMobile Device Management, Bring Your Own Device, požadavky vedení společnost, požadavky zaměstnanců, požadavky IT oddělení, průvodce, dotazník, vyhodnocení dotazníků, doporučení Mobile Device Managementucze
dc.titleMožnosti řízení mobilních zařízení ve firemních sítíchcze
dc.titleMobile Device Management in Corporate IT Networkseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNentvich Libor
theses.degree.disciplineManažerská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeSoftwarové technologie a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record