Show simple item record

Detection and analysis of human eye pupildc.contributor.advisorVítek Stanislav
dc.contributor.authorKoshel Carin
dc.date.accessioned2015-07-14T12:20:08Z
dc.date.available2015-07-14T12:20:08Z
dc.identifierKOS-670806315805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62186
dc.description.abstractNáplní této bakalářské práce je problematika rychlé detekce a analýzy zornice oka. Teoretický úvod práce je věnován popisu vybraných metod detekce zornice, dále možných metod předzpracování obrazu a jsou také shrnuty vlastnosti zornice, které budou použity pro komparativní analýzu. Praktická část práce je zaměřena na experimenty s algoritmy implementovanými v programovém prostředí Matlab. Pro experimenty byly použity testovací videosekvence obsahující obraz lidských očí osvětlených infračerveným zdrojem světla.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis introduces the problems of rapid detection and analysis of the parameters of the eye pupils. The theoretical part of the thesis provides description of selected pupil detection methods, as well as possible techniques of image preprocessing. In addition, the theoretical part provides a brief of pupil properties which will be used for the comparative analysis. The practical part is devoted to the experiments with algorithms implemented in Matlab environment. Video sequences of human eyes in the infrared lights were used as the test materials.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectdetekce duhovky a zornice; automatická segmentace; Houghova transformace; Daugmanův algoritmus; Starburst; Matlabcze
dc.titleDetekce a analýza zornice lidského okacze
dc.titleDetection and analysis of human eye pupileng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDušek Jaroslav
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record