Show simple item record

Capacity Markets in EUdc.contributor.advisorVašíček Jiří
dc.contributor.authorKubišta Tomáš
dc.date.accessioned2015-05-28T11:46:22Z
dc.date.available2015-05-28T11:46:22Z
dc.identifierKOS-587865367105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62008
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo popsat a srovnat jednotlivé typy kapacitních trhů zavede-ných, nebo zaváděných v EU a vytvořit modelový přiklad pro vybraný princip kapacitního me-chanismu a vybraný typ zdroje. Po úvodním slovu popisuji v textu principy obchodování s elek-trickou energií a účastníky, kteří se tohoto obchodu účastní. V druhé části se věnuji podporám pro obnovitelné zdroje energie a také podporám, které se mohou vztahovat i na zdroje konven-ční (CfD). V následující kapitole již popisuji jednotlivé typy kapacitních mechanismů, speciální pozornost zde pak věnuji kapacitním trhům. V té samé části také popisuji současnou formu fun-gování kapacitních trhů ve Francii a Velké Británii a následně provádím jejich srovnání, z kte-rého pak vyvozuji závěr. V poslední, čtvrté části práce, provádím na základě veřejně zpřístupně-ných údajů výpočet efektivnosti investice do paroplynového zdroje a stanovuji výši podpory pro dva různé podpůrné mechanismy.cze
dc.description.abstractThe main purpose of this thesis was to describe individual types of capacity markets intro-duced in EU and to create an example for selected principle of capacity mechanism and selected type of power plant. After a brief introduction I describe a principles of electricity market trad-ing and a participants who are in this trading involved. The second part I devoted to renewable energy support schemes and the support schemes such as Contract for Difference which can re-munerate a conventional power plant. In the next chapter I describe individual capacity mecha-nisms with the special attention given to the capacity markets. In the same chapter I describe different capacity market models implemented in France and the United Kingdom and I also compere these two models. In the last, fourth part of the thesis, I calculate the effectives of an investment in to a gas fired power plant and then I determine the height of remuneration for the gas fired power plant and compere two different types of remuneration mechanisms.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjecttrh s elektrickou energií, kapacitní mechanismy, kapacitní platby, kapacitní trhy, kapacitní obligace, centrální kapacitní aukce, Contract for Difference, obnovitelné zdroje energiecze
dc.titleKapacitní trhy v EUcze
dc.titleCapacity Markets in EUeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKrálík Tomáš
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record