Show simple item record

Production Execution System

dc.contributor.advisorHanzálek Zdeněk
dc.contributor.authorHerzán Jan
dc.date.accessioned2015-05-28T10:56:45Z
dc.date.available2015-05-28T10:56:45Z
dc.identifierKOS-587864739605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61699
dc.description.abstractTato práce je věnována problematice MES systémů. V teoretické části se práce zabývá jednotlivými funkcemi systému a jejich použitím v praxi. Dále pojednává o propojení s jinými systémy, které se podílejí na spravování továren. Jedna z kapitol je věnována metodě hledání kritické cesty, která k funkcím MES systémů neodmyslitelně patří. V praktické části se práce zabývá návrhem jednoduchého MES systému, jeho funkcionalitou a datovou strukturou. Na základě návrhu je tento systém implementován a testován. Výsledkem je MES systém, který může sloužit jako samostatný systém pro malou výrobní společnost, nebo jako modul do většího celku.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on Manufacturing Execution Systems. The theoretical section of the thesis looks into functionality of such systems and their practical usage. Next part is about connections with other systems which participate on the factory management. One chapter is focused on the critical path algorithm which is inseparable part of MES systems. The practical section of the thesis is concentrated on designing a simple MES system. It is mainly focused on functionality and data model. Implementation and testing is based on the design. The outcome is MES system that can be used as a self-standing system or as a module for bigger manufacturing solution.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectSystém na sledování výrobycze
dc.titleSystém na sledování výrobycze
dc.titleProduction Execution Systemeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster's thesiseng
dc.contributor.refereePotoček Blahoslav
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item




This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record