Show simple item record

Congruences on Finite Automatadc.contributor.advisorDemlová Marie
dc.contributor.authorGrimová Nela
dc.date.accessioned2015-05-28T10:44:07Z
dc.date.available2015-05-28T10:44:07Z
dc.identifierKOS-587864230405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61602
dc.description.abstractCílem této práce je seznámení s kongruencemi na konečných automatech, a to zejména se elementární stavovou kongruencí. Jsou zde popsány algoritmy na konstrukci této kongruence a následně jsou diskutovány jejich výsledky na příkladech. Dále je popsán zobecněný případ elementární stavové kongruence - nejmenší kongruence obsahující relaci.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is an introduction to congruences on finite automata, especially to elementary automaton state congruences. Two algorithms for finding elementary state automaton congruences are described and their result on various examples are discussed. Further, a generalization of elementary state automaton congruences is described -- the smallest state automaton congruences containing a relation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectkonečné automaty; stavová kongruence; elementární stavová kongruence; faktorový automat; nejmenší kongruence obsahující relaci.cze
dc.titleKongruence na konečných automatechcze
dc.titleCongruences on Finite Automataeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMařík Radek
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record