Show simple item record

Parallel Solver for Model Predictive Controldc.contributor.advisorOtta Pavel
dc.contributor.authorBurant Jiří
dc.date.accessioned2015-05-28T10:35:24Z
dc.date.available2015-05-28T10:35:24Z
dc.identifierKOS-568306958405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61529
dc.description.abstractModel Predictive Control (MPC) je moderní metodou prediktivního řízení umožňující zahrnout do výpočtu budoucí vývoj řízeného systému a také omezení kladená na tento systém. V rámci regulace je řešena optimalizační úloha, kterou je možné převést na úlohu kvadratického programování. Pro řešení této úlohy je možné použít řadu metod, z nichž některé jsou v této práci uvedeny. Hlavní náplní této práce je paralelizace výpočtu Newtonova kroku pro metodu kombinované gradient/Newtonovy projekce, implementace regulátoru využívajícího této metody a zhodnocení efektivity této paralelizace.cze
dc.description.abstractModel Predictive Control (MPC) is a modern method of predictive control that is able to consider the future development of the controlled system as well as the limitations of the system itself. An optimalisation problem, which can be altered to quadratic programming problem, is solved within the regulation. It is possible to use a wide range of methods in order to solve this problem. Some of them are presented in this thesis. The main focus of this thesis are parallelization of the calculation of Newton step in the combined gradient/Newton projection method, implementation of the regulator using this method and evaluation of the effectivity of this parallelization.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectMPC, QP, paralelizace, kombinovaná gradient/Newtonova metodacze
dc.titleParalelní řešič pro prediktivní řízenícze
dc.titleParallel Solver for Model Predictive Controleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠantin Ondřej
theses.degree.disciplineSystémy a řízenícze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record