Show simple item record

Transfer of Sensor Data using GSMdc.contributor.advisorHusák Miroslav
dc.contributor.authorHrouda Michal
dc.date.accessioned2015-05-28T09:53:33Z
dc.date.available2015-05-28T09:53:33Z
dc.identifierKOS-535956776605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61477
dc.description.abstractCílem této práce byl návrh a realizace GSM záznamníku, schopného měřit hodnoty z různých druhů senzorů, zaznamenávat naměřené hodnoty na paměťovou kartu a odesílat tyto naměřené hodnoty po sítí GSM. První část práce se zabývá průzkumem trhu a analýzou specifikací záznamníku dostupných v současné době. V následujících kapitolách je popsán vývoj hardware a software všech součástí záznamníku, konfigurační aplikace pro PC a webové aplikace. Nakonec byl vyhotoven i ekonomický rozbor celého zařízení.cze
dc.description.abstractThe target of this work was to design and manufacture GSM logger that is able to measure values from the various types of sensors, record these values on the memory card and transfer them via GSM network. First part of this work is focusing on the market research and analysis of the specifications of the GSM loggers that are currently available on the market. Hardware and software design of the blocks of the logger, configuration application for the PC and the web application is described in the next chapters. Economical analysis of the whole device was made at the end.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectZáznamník, GSM, Snímače, SD karta, Modbus, 1-Wirecze
dc.titlePřenos senzorových dat s využitím GSMcze
dc.titleTransfer of Sensor Data using GSMeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNáhlík Josef
theses.degree.disciplineElektronikacze
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record