Show simple item record

Modelling of acoustic plane waves in gases with variable temperature

dc.contributor.advisorBednařík Michal
dc.contributor.authorChaika Hanna
dc.date.accessioned2015-05-28T09:53:28Z
dc.date.available2015-05-28T09:53:28Z
dc.identifierKOS-531590569705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61468
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá modelováním rovinných akustických vln v plynech s proměnnou teplotou. Pro šíření rovinných vln v teplotně nehomogenním prostředí byla odvozena vlnová rovnice s proměnnými koeficienty. Pro vybrané teplotní distribuce jsou v práci prezentována přesná analytická řešení této rovnice. Pomocí nalezených obecných řešení byly vypočteny koeficienty transmise a reflexe. Pro případ vln konečných amplitud (nelineární vlny) šířících se tekutinou s malým teplotním gradientem byla odvozena modifikovaná Burgersova rovnice. Tato rovnice byla řešena numericky v kmitočtové oblasti pomocí Runge-Kuttovy metody 4. řádu v programovacím jazyce C.cze
dc.description.abstractThe thesis presents the modelling of acoustic plane waves in gases with variable temperature. The wave equation with variable coefficients for the propagation of plane waves in a thermally inhomogeneous medium was derived. For chosen temperature distributions the exact analytical solutions of this equation are presented in this thesis. The coefficients of transmission and reflection were calculated using found general solutions. For the case of finite amplitude waves (nonlinear waves), propagating in a fluid with a low temperature gradient, the modified Burgers equation was derived. This equation was solved numerically in the frequency domain using the fourth-order Runge-Kutta method written in the C programming language.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectVlnová rovnice s proměnnými koeficienty, koeficienty transmise a reflexe, Burgersova rovnice.cze
dc.titleModelování akustických rovinných vln v plynech s proměnnou teplotoucze
dc.titleModelling of acoustic plane waves in gases with variable temperatureeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeHusník Libor
theses.degree.disciplineSystémy a řízenícze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record