Zobrazit minimální záznam

Effectiveness Installation and Operation own Waste-Watter Treatment Plant

dc.contributor.advisorVítek Miroslav
dc.contributor.authorPrázdný Jan
dc.date.accessioned2015-05-28T09:52:58Z
dc.date.available2015-05-28T09:52:58Z
dc.identifierKOS-521249244805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61441
dc.description.abstractBakalářská práce navazuje na předmět Individuální projekt, který měl za cíl seznámit se bytovým domem nacházejícím se v Zázvorkově ulici v Praze Lužiny, popsat jeho dosavadní stav a hlavně zaznamenat spotřebu vody v průběhu celého kalendářního roku a to pokud možno zachytit roční a denní výkyvy ve spotřebě. V bakalářské práci budou nasbíraná data vyhodnocena a následně navržena varianta vybudování vlastní čističky odpadních vod. Daná varianta bude zhodnocena z ekonomického hlediska a srovnána s variantou bez vybudování čističky odpadních vod.cze
dc.description.abstractBachelor thesis builds on the subject individual project, which aimed to introduce the residential house located in Zázvorkova Street in Prague Lužiny, describe its current status and especially water consumption during the entire calendar year and if possible to capture the annual and daily fluctuations in consumption. The collected data will be evaluated and subsequently proposed options to build their own sewage treatment plant. Given option will be economically evaluated with the variant without building a sewage treatment plant.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectČistička odpadních vod, bytový dům, diagram denního zatížení, úspory, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procentocze
dc.titleEfektivnost vybudování a provozu vlastní čističky odpadních vodcze
dc.titleEffectiveness Installation and Operation own Waste-Watter Treatment Planteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeKrejcar Rostislav
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam