Zobrazit minimální záznam

Simulation of snow accumulation

dc.contributor.advisorSloup Jaroslav
dc.contributor.authorBláha Martin
dc.date.accessioned2015-03-20T06:03:25Z
dc.date.available2015-03-20T06:03:25Z
dc.identifierKOS-512009197605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61279
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je simulovat akumulaci snehu ve scéne. Akumulace však závisí i na pohybu padajících snehových vlocek, tudíž se zamerujeme i na simulování prubehu jednotlivých vlocek ve scéne a jejich další chování pri kontaktu s objekty nebo s již usazenou snehovou vrstvou. Pro simulaci chování vlocek se scénou jsme navrhli jednoduchý postup, zohlednujcí vliv jednotlivých faktoru, jako jsou vlastnosti vlocky (vlhkost, hmotnost), vlastnosti objektu (prilnavost) a síly pusobící na vlocky pri interakci s okolím (gravitace, vítr, trení, atd.). Celkový prubeh simulace se snažíme pro zrychlení realizovat pomocí paralelních výpoctu na GPU.cze
dc.description.abstractThe main goal of our work is to make thrustful simulation of snow deposition in the scene. Because the snow deposition is closely connected with a snowfall, we also focus on the simulation of the snowfall in the sence of single snowflakes and determination of their behaviour during interactions with objects of scene or already deposited snow. We have proposed an easy method for the simulation of snowflakes movements reflecting the impact of factors such as snowflake properities (humidity, mass), object properities (adhesion) and forces affecting the snowflakes during interactions with the scene (i.e. gravity, wind, friction, etc.). We have decided to use the parallel computation force of GPU to speed up the run time of our simulation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectSimulace padání sněhu, akumulace sněhucze
dc.titleSimulace akumulace sněhucze
dc.titleSimulation of snow accumulationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster's thesiseng
dc.date.accepted2015-01-20
dc.contributor.refereeSedláček David
theses.degree.disciplinePočítačová grafika a interakcecze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam