Poslední příspěvky

 • Problematika vodíkové křehkosti v materiálu 

  Autor: Martin Machalínek; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Brenner Otakar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsán problém vodíkové křehkosti, její definice a charakteristiky chování vodíku v materiálu. Dále jsou popsány teorie mechanismu ...
 • Automatizace provozu lisování fasádních pásků 

  Autor: Richard Steiger; Vedoucí práce: Koubek Jan; Oponent práce: Souček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato práce se zabývá zmapováním současného pracoviště lisování fasádních pásků a návrhem možných automatizovaných řešení včetně ekonomického zhodnocení jednotlivých variant pro uvolnění pracovní síly po dobu lisování. Jedna ...
 • Návrh vypružení jednonápravového podvozku kolejového elektrobusu 

  Autor: Patrik Staněk; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Zelený Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Cílem této bakalářská práce je návrh vypružení jednonápravového podvozku kolejového elektrobusu. Odůvodnění použití vybraného druhu vypružení. Rozbor silových účinků působících na vypružení s uvažováním statických i ...
 • Projekt klimatizace 

  Autor: Lukáš Ledvinka; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Petlach Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Předmětem bakalářské práce je návrh vzduchotechnických jednotek pro polyfunkční objekt. Stanovení základních podmínek z hlediska dosažení mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí a způsobu dosažení. To znamená přívod ...
 • Připojení strojů do výrobního informačního systému 

  Autor: David Růžička; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Dub mladší Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Práce se zabývá připojením výrobních strojů do MES systému. Náplní práce je připojení strojů do MES systému pomocí vhodného komunikačního rozhraní. Dále sběr vybraných dat ze strojů, jejich archivace a zobrazení pomocí ...
 • Studie vytápění rodinného domu 

  Autor: Ladislav Hemer; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Předmětem této bakalářské práce je studie vytápění rodinného domu. Dům stojí na Táborsku. Jedná se o historický objekt statku, proto nebylo uvažováno zateplení. Řešeny byly stavební výplně otvorů. Úkolem práce je navržení ...
 • Návrh a konstrukce balicího stroje na plastové kajaky 

  Autor: Antonín Železný; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Hladík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí stroje pro balení plastových kajaků. V práci je uveden současný stav výroby a balení ve firmě, rešerše druhů balicích strojů, návrh variant a konstrukce zvolené varianty stroje.
 • Provoz tepleného čerpadla země-voda 

  Autor: Václav Dědič; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Beber Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato diplomová práce zpracovává data popisující provoz tepelného čerpadla země-voda umístěného v areálu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 • Porovnání doby zasychání nátěrových hmot 

  Autor: Natálie Dolanová; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Vavřík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor obecných znalostí o nátěrových hmotách a informací spojených s touto problematikou. V praktické části jsou na vybraných nátěrových hmotách provedeny zkoušky zasychání a přilnavosti, ...
 • Klimatizace hotelového objektu 

  Autor: Marek Johánek; Vedoucí práce: Drkal František; Oponent práce: Tóth Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Předmětem této diplomové práce je analýza a návrh klimatizačních systémů. Popsání stávajícího klimatizačního systému a použití vhodného nového klimatizačního systému pro část budovy hotelového objektu. Dokumentace je na ...
 • Náhrada brzdového kotouče průměru 590 mm za průměr 610 mm v podvozku GP 200 os. vozu 

  Autor: Michal Kasan; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Škurek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Moje bakalářská práce se zabývá náhradou brzdového kotouče průměru 590 mm za kotouč průměru 610 mm. Na osobním voze Bdpee231 se u stávajícího kotouče průměru 590 mm objevují nepřípustné trhliny při řádově nižším nájezdu ...
 • Návrh regulátoru průtoku pro hydrostatické vedení OS 

  Autor: Michal Bartošek; Vedoucí práce: Stach Eduard; Oponent práce: Holkup Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Diplomová práce se zabývá možností využití škrtícího ventilu s konstantním průtočným průřezem a dvoucestnou stabilizací tlakového spádu typu VSK2 od společnosti ARGO HYTOS jako regulátor průtoku pro hydrostatická vedení. ...
 • Návrh závěsky u hypoidní nápravové převodovky pohonu dvojkolí 

  Autor: Vasile Vlas; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Dybala Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vodorovné závěsky u nápravové převodovky pohonu dvojkolí. V práci je provedena rešerše vybraných koncepcí částečně odpružených podvozků a závěsek. Pro vzor praktického řešení jsou stanovený ...
 • Vliv parametrů svařování na rozměry tavné lázně 

  Autor: Daniel Papkovič; Vedoucí práce: Ježek Štěpán; Oponent práce: Brabec Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivů parametrů svařovaní na velikost svarové lázně. Řeší tvorbu svarové lázně, její geometrii a velikost svarové lázně u metod svařovaní elektrickým obloukem, konkrétně pro ...
 • Kotoučová brzda pro nákladní vůz 

  Autor: Jan Oliva; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Pechar Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Práce je zaměřena na návrh kotoučové brzdy nákladního železničního vozu. Rešeršní část práce je věnována vývoji a způsobům brzdění železničních vozidel se zaměřením na náklad-ní vozy. Důraz je kladen na brzdu kotoučovou, ...
 • Systém nepřímé tvorby směsi pro vícepalivový experimentální vznětový motor 

  Autor: Jakub Mach; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Takáts Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato práce se zabývá návrhem vhodných variant systému vstřikování plynného paliva do experimentálního vznětového motoru. Návrhy jsou následně posouzeny a jsou vybrány nejlepší varianty. K vybraným variantám je přiložena ...
 • Porovnání vlastností oceli S355J2 a S355NL po svařování 

  Autor: Jiří Chábera; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Kolaříková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání vlastností ocelí S355J2+AR a S355NL vhodných pro svařování. V práci je popsána problematika svařitelnosti jemnozrnných a uhlíkových ocelí, a jejich značení a dělení dle evropských ...
 • Návrh manipulátoru prototypové montáže sedáku předních sedadel automobilu 

  Autor: Michal Chytrý; Vedoucí práce: Koubek Jan; Oponent práce: Luňák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí manipulátoru prototypové montáže sedáku předních sedadel automobilu. V práci je uvedena rešerše současného stavu a nabízených prvků v průmyslu, jsou navrženy konstrukční ...
 • Zkušební stanice pro 5 osé navařování metodou WAAM 

  Autor: Filip Štěpánek; Vedoucí práce: Smolík Jan; Oponent práce: Libovický Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato práce se zabývá konstrukcí zkušební stanice pro 5ti osé navařování pomocí metody WAAM. Cílem práce je seznámení se problematikou WAAM a s alternativy konstrukce zkušební stanice pro 5ti osé navařování. Pro zjednodušení ...
 • Koncepční návrh polohovacího zařízení pro akustickou intenzitní sondu 

  Autor: Jan Ferkl; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Kohout David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato diplomová práce se zabývá automatizací polohování akustické intenzitní sondy pro účely vývoje stavebních strojů. Na základě technického a finančního srovnání možných řešení je jedno zvoleno pro praktický návrh řídícího ...

Zobrazit další