Poslední příspěvky

 • Sídliště Ďáblice - vnitroblok Chabařovická 

  Autor: Gabriela Šimůnková; Vedoucí práce: Fingerová Radmila; Oponent práce: Gelová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Tématem bakalářské práce je revitalizace vnitrobloku na sídlišti Ďáblice na Praze 8. Řešené území zahrnuje vnitřní prostor mezi panelovými domy a předzahrádky do ulice po jejich obvodu. Předmětem práce jsou nově navržené ...
 • Botanická zahrada Olomouc - kontinuita zahrady 

  Autor: Eliška Bednářová; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Wagnerová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  V Olomouci, uprostřed města, se nachází botanická zahrada. Představuje místo klidu, různých zákoutí, ale je tak trochu zapomenutá. Zahrada má jedinečnou atmosféru, nicméně je citelné, že její lepší časy jsou již minulostí. ...
 • Skrytý poklad 

  Autor: Marie Bělohoubková; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Ambrožová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Tématem bakalářské práce je řešení konkrétního veřejného prostoru v Litoměřicích. Územní je řešeno koncepčně i v rámci širších vztahů. Vlastní návrh řeší vzájemné fungování a prolnutí funkce kulturní (reprezentativní ...
 • Malý rynek - Železný Brod 

  Autor: Martin Kůra; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Chvojka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Tato bakalářská práce pojednává o zlepšení situace v historickém jádru města Železný brod. Hlavním prvkem návrhu je vyhlídková terasa, která plynule navazuje na novou zástavbu v centrální části náměstí a respektuje stávající ...
 • Dómské náměstí, Litoměřice 

  Autor: Jan Holeček; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Marcinov Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Tématem bakalářské práce je revitalizace Dómského náměstí v Litoměřicích. Návrh pracuje s charakterem parkového náměstí a snaží se navrátit náměstí reprezentativní ráz se zachováním přírodní povahy. Cílem práce je zpřesnění ...
 • Park mezi bloky 

  Autor: Tereza Lacigová; Vedoucí práce: Salzmann Klára; Oponent práce: Finger Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Tématem bakalářské práce je návrh nového parku zasazeného do plánované nové zástavby na místě bývalého nákladového nádraží na pražském Smíchově. Cílem je zpřesnění a dopracování studie do úrovně odpovídající dokumentaci ...
 • Kasárna Karlín 

  Autor: David Jánský; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Zdebská Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Karlín, vnitrobloky, vývoj, forma, kasárna. Jaká má být současná a budoucí forma prostoru obklopeného budovou bývalé kasárny? Předmětem mojí práce je rozpracování rok staré architektonické studie, nad kterou s odstupem ...
 • Uzavřený veřejný prostor, Litoměřice 

  Autor: Pavla Zelenková; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Finger Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Zadáním bakalářské práce je navrhnout a obnovit uzavřený veřejný prostor v Litoměřicích. Výsledek práce bude ve formě dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby.
 • Nový park pro Florencii - Parco delle Muse 

  Autor: Anežka Vonášková; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Marcinov Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Parco Delle Muse - park se skrytou velkorysou kulturní infrastrukturou. V záhybu krajiny umístěná kolonáda skrývá vstup do podzemní Duomo hall, knihovny a výstavního prostoru Studiola. Krajina je přizpůsobena člověku a ...
 • Rehabilitace vnitrobloku Chabařovická, sídliště Ďáblice, Praha - Chabařovický rink 

  Autor: Kryštof Kratochvíl; Vedoucí práce: Fingerová Radmila; Oponent práce: Černá Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Revitalizace vnitrobloku na sídlišti Ďáblice v Praze se zabývá změnou koncepce vedení pěších cest a vytvořením klidného prostoru pro odpočinek a setkávání. Při pohledu z oken okolních domů vytváří návrh obraz. Hlavním ...
 • Sídliště Ďáblice - vnitroblok Chabařovická 

  Autor: Jana Řípová; Vedoucí práce: Fingerová Radmila; Oponent práce: Černá Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Bakalářská práce se zaměřuje na revitalizaci vnitrobloku Chabařovická a přiléhajících předzahrádek v sídlišti Ďáblice v Praze. Záměrem návrhu je vytvoření parkové úpravy ve vnitrobloku, zlepšení jeho průchodnosti a ...
 • Rehabilitace vnitrobloku Chabařovická, sídliště Ďáblice Praha - Zahrada v kostce 

  Autor: Kateřina Beránková; Vedoucí práce: Fingerová Radmila; Oponent práce: Vogelová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Tématem bakalářské práce je revitalizace sídelní zeleně vnitrobloku Chabařovická na sídlišti Ďáblice v Praze. Cílem práce je vytvoření nového vnitrobloku, a to pouze pro obyvatele přilehlých domů. Prostor by měl lidi bavit ...
 • Sídliště Ďáblice - vnitroblok Chabařovická 

  Autor: Kateřina Vrbacká; Vedoucí práce: Fingerová Radmila; Oponent práce: Velička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Tématem pro bakalářskou práci je zpracování návrhu revitalizace vnitrobloku Chabařovická na pražském sídlišti Ďáblice a jeho okolí vymezeného panelovými deskovými domy a přilehlými ulicemi. Cílem návrhu je –při zachování ...
 • Bytový dům 

  Autor: Vít Střelka; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Kuklík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dřevěného, bytového domu se čtyřmi nadzemními podlažími. Jedná se o bytový dům ze systému české firmy Novatop, která se specializuje na dřevěné konstrukce na bázi křížem lepeného dřeva. ...
 • Výrobní hala s administrativním zázemím 

  Autor: Jiří Šergl; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Červený Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
  Cílem bakalářské práce je statické navržení a posouzení nosných prvků, vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Výrobní hala je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 35,5 x 16,5 ...
 • Ocelová konstrukce skladištní haly 

  Autor: Aleš Chovanec; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Mareš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh nosné konstrukce ocelové skladištní haly v Plzni. Hala je rozdělena na skladovací a administrativní část. Statický výpočet obsahuje výpočet zatížení, návrh střešního a obvodového pláště, ...
 • Mateřská škola 

  Autor: Pavel Sucharda; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Šebek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
  Cílem bakalářské práce „Mateřská škola“ je statické návrh a posouzení nosných prvků, dále vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který ...
 • Ocelová konstrukce tělocvičny 

  Autor: Šimon Povolný; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Eliášová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
  Cílem bakalářské práce byl komplexní návrh ocelové konstrukce tělocvičny se zázemím. Nejprve byly navrženy vodorovné nosné prvky, dále svislé nosné prvky, následně byla navržena ztužidla a na závěr byly navrženy spoje. ...
 • Makespan minimization of Time-Triggered traffic on a TTEthernet network 

  Autor: Dvořák J.; Heller M.; Hanzálek Z.
  (IEEE, 2017)
  The reliability of the increasing number of modern applications and systems strongly depends on interconnecting technology. Complex systems which usually need to exchange, among other things, multimedia data together with ...
 • Hranice - jezdecký areál - tribuna 

  Autor: Alexandra Sypeňová; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Táborský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Cieľom projektu je riešiť súčasný nedostačujúci stav jazdeckého areálu v Humpolci. Areál je v dobe vzniku projektu stále prístupný verejnosti bez obmedzenia. Jedná sa o plochu mimo centra mesta, avšak na veľmi atraktívnom ...

Zobrazit další