Poslední příspěvky

 • Vliv radiačních defektů na výkonové součástky na bázi SiC 

  Autor: Stanislav Popelka; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Belas Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-22)
  Tato disertační práce se zabývá radiačními jevy v komerčně dostupných součástkách založených na bázi karbidu křemíku (SiC). SiC JBS diody a tranzistory JFET a MOSFET byly ozářeny elektrony, neutrony a lehkými ionty (protony). ...
 • Využití Zolotarevových polynomů pro spektrální analýzu 

  Autor: Jan Kubák; Vedoucí práce: Sovka Pavel; Oponent práce: Procházka Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-22)
  Tato práce je zaměřena na vybrané problémy Zolotarevových polynomů a jejich vyuľití ke spektrální analýze. Pokud jde o Zolotarevovy polynomy, jsou popsány základní vlastnosti symetrických Zolotarevových polynomů včetně ...
 • Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti 

  Autor: Dagmar Wanglerová; Vedoucí práce: Seho Hana; Oponent práce: Lipovský Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Navrhovaná stavba je galerie současného umění pod záštitou sochaře Čestmíra Sušky a jeho ženy, s přidruženými funkcemi umělecké dílny, divadelního sálu – auditoria a kavárny. Nachází se na Praze 2 – Karlově, je dvoupodlažní ...
 • Bytový dům, Horní Jiřetín 

  Autor: Jonáš Klvaň; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Šedý Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Cílem bylo vytvořit moderní obytnou budovu, která odkazuje svým výrazem na historii kraje a okolní podmínky. Hrubou hmotou jde sice o jednoduchý, až vesnický, dům se šikmou střechou, ale uvnitř nabízí moderní a příjemné ...
 • Nová strahovská kolej 

  Autor: Tereza Húsková; Vedoucí práce: Kordovský Petr; Oponent práce: Chvojka Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Stavba se nachází v Praze na Strahově na pozemku u pravého severního rohu Strahovského stadionu. Úkolem projektu bylo vytvořit důstojný vstup do kolejního kampusu ČVUT a navrhnout moderní bydlení pro studenty formou sdílených ...
 • Dům pro zemědělské družstvo, Libeň 

  Autor: Veronika Vávrová; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Žalský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Nacházíme se v Praze, na Palmovce. Dům vstupuje do proluky v architektonicky rozbité oblasti, mezi ulicemi Na Hrázi a Světova. Snaží se iniciovat dotvoření bloku a postupně i okolí. Je pravdivý, jednou z jeho myšlenek je ...
 • Bytový dům u Negrelliho viaduktu 

  Autor: Glib Khmelnytskyi; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Základní hmotové řešení uzavírá blok, a vytváří návaznost mezi stávajícími objekty. Novostavba je sama o sobě jakýmsi mostem mezi dvěma světy, mezi světem staré Prahy, a světem Prahy nové, který neustále vybojuje další a ...
 • Družstevní bydlení, Libeň 

  Autor: Justýna Kaislerová; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Mahdal Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Libeň je specifická svou rozmanitostí, poetickou atmosférou a částečně zanedbaným veřejným prostorem s řídkou zástavbou. Holé štíty, proluky, průhledy a zákoutí vytváří určitou intimitu a charakter místa. Návrh se snaží ...
 • Ekocentrum Kbely - klubovna a knihovna 

  Autor: Radka Ivančová; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Jílek Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Novostavby sa nachádzajú na pozemku Kbelského ekocentra. Úlohou práce je vdýchnuť nový život tejto oblasti. Cieľom je priviesť najmä mladých a umožniť im, aby sa mali kde stretávať. Na túto potřeba socializácie reaguje ...
 • Bydlení u Grébovky 

  Autor: Lucie Černá; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Rosenová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Nejstarší osídlená část Vršovic – bývalá vesnice. Proluka mezi ulicemi Na Královce a Košická s výškovým rozdílem čtyř pater, která navazuje na holý štít řadové zástavby a exteriérové schodiště spojující tyto dvě ulice. ...
 • Yacht klub, Podolí 

  Autor: Anna Hejduková; Vedoucí práce: Lampa Radek; Oponent práce: Černý Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Budova Českého Yacht Klubu je navržena jako multifunkční objekt pro členy yacht klubu i veřejnosti. Skládá se ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží. V podzemním podlaží se nachází dílna, šatna a technické zázemí. ...
 • Bydlení u Grébovky 

  Autor: Lukáš Foltýn; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Světlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Grébovka leží na rozhraní Vinohrad a Vršovic, na prudkém terénním zlomu, pomezí dvou světů. Území je různorodou mozaikou historického těžiště Vršovic s fragmentem původní vesnické zástavby. Tři obytné domy svírající dvůr ...
 • Domov pro seniory, Praha 2 

  Autor: Zdenka Studená; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Jílek Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Návrh objektu domova pro seniory na okraji pražských Vinohrad. Objekt poskytuje ubytování s potřebnou péčí nesoběstačným seniorům. Dále se zde nachází byty pro soběstačné seniory, restaurace, kavárna a denní stacionář.
 • Obytný dům s vybavením, Český ráj 

  Autor: Lucie Fousová; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kantová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Projekt řeší zpracování původní studie navržené v ateliéru Girsa na dokumentaci pro stavební povolení. Návrh řeší polyfunkční stavbu v proluce ve městě Turnov. V parteru stavby se nachází cukrárna a prodejna s čaji. V patře ...
 • Bytový dům, Praha-Libuš 

  Autor: Vlasta Mária Machovčáková; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Vít Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Tématem bakalářske práce je návrh bytového domu na nově vznikající výstavbě v Praze 4 - Libuš, na základě návrhu územní studie ateliéru UNIT. Návrh řeší vzájemné fungování a prolínání bytové funkce s komerční funkcí v ...
 • Bydlení u Grébovky 

  Autor: Filip Cingel; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Sedlák Matyáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Nacházíme se na rozhraní bývalé vesnické struktury starých Vršovic a městské struktury Vinohrad. Bloková zástavba nahrazuje rostlou. Stejný osud potkává malý domek ve svahu. Na jeho místo přichází městský dům sledující ...
 • Yacht klub, Podolí 

  Autor: Adéla Herzogová; Vedoucí práce: Lampa Radek; Oponent práce: Srogončík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Yacht club kombinující více funkcí, sloužící především svým členům. Navrhuji dvoupodlažní budovu zahrnující v prvním patře dílny, fitness a restauraci, v patře druhém klubovnu, ubytování a kancelář s přednáškovou místností. ...
 • Polyfunkční dům, Praha-Libuš 

  Autor: Ján Blana; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Vít Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Tématem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v proluce nově vznikající výstavby v Libuši (Praha 4), na základě návrhu územní studie ateliéru UNIT. Návrh řeší vzájemné fungování a prolínání funkci bytové a komerční. ...
 • Kanceláře a byty, Český ráj 

  Autor: Denisa Dejdarová; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kantová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Projekt řeší zpracování původní studie navržené v ateliéru Girsa na dokumentaci pro stavební povolení. Návrh řeší polyfunkční stavbu v proluce ve městě Turnov. Projekt kombinuje řešení administrativy a bydlení s komerkčním ...
 • Kulturní centrum, Brandýs nad Labem 

  Autor: Veronika Černecká; Vedoucí práce: Mádr Josef; Oponent práce: Houštecká Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Kultúrne centrum s knižnicou, ktoré sa nachádza na rozhraní historického centra mesta Stará Boleslav a obytnej zástavby. Hmota nadväzuje na okolitú zástavbu a ponúka možnosť kultúrneho vyžitia.

Zobrazit další