Poslední příspěvky

 • Komunitní energetika v podmínkách České republiky 

  Autor: Jan Milichovský; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Karafiát Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
  Cílem práce je seznámit čtenáře s principy fungování energetických komunit, primárně zaměřených na podmínky České republiky a Evropské unie. Součástí práce je také poukázat na rozdíly v legislativním chápání jednotlivých ...
 • Analýza možnosti vytápění Lysečinské boudy tepelným čerpadlem 

  Autor: Martin Knápek; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Šafránek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
  Cílem této práce je posoudit potřebu energie a tepla horské chaty „Lysečinská bouda“ a optimalizovat systém vytápění pro tento objekt. V teoretické části práce je popsán postup stanovení tepelných ztrát objektu, postup ...
 • Dimenzování systému chlazení trakčního motoru bateriového elektromobilu v SW prostředí ANSYS 

  Autor: Jan Dimitrov; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Jäger Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout chladicí systém trakčního motoru/generátoru pro elektrický bateriový automobil typu SUV s aerodynamickými vlastnostmi vozu Škoda Kodiaq dle zadaných specifikací. Seznámit se se ...
 • Řízení synchronního motoru s permanentními magnety 

  Autor: Marek Janouch; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Skořepa Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
  Práce pojednává o různých metodách řízení synchronních motorů s permanentními magnety. Jsou zde vysvětleny jejich principy a vlastnosti. Další části práce se věnují vektorovému řízení skutečného synchronního motoru s ...
 • Asymetrický modulární víceúrovňový měnič 

  Autor: Eva Matějková; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Pavlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
  Tato diplomová práce se zabývá víceúrovňovým modulárním měničem s asymetrickou topologií modulu (A-MMC). V teoretické části popisuje jeho topologii, funkci, modulační techniky a problematiku balancování napětí na kondenzátorech. ...
 • Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 

  Autor: Ondřej Kochaň; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
  Předmětem bakalářské práce Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 je seznámit se s problematikou řízení motorů pomocí frekvenčního měniče, ověřit si možnosti programu STARTER, provést měření ...
 • Modelování a řízení dvounohého kolového robotu 

  Autor: Adam Kollarčík; Vedoucí práce: Gurtner Martin; Oponent práce: Čech Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Tato práce se zabývá modelováním a řízením dvounohého robotu s koly. Cílem práce je vytvořit potřebné simulační nástroje pro návrh řídicího systému, návrh řídicího systému schopného stabilizace a řízení pohybu robotu, a ...
 • Teplotní stabilizace hlavice magnetometru 

  Autor: Vojtěch Voska; Vedoucí práce: Janošek Michal; Oponent práce: Zikmund Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí stabilizátoru teploty pro přesný observatorní magnetometr s pomocí transduktoru. Výsledné zařízení musí být vysoce elektromagneticky kompatibilní a musí udržovat magnetometr na co ...
 • Stanovení limitů výpadků síťového rozhraní znemožňujících další zpracování dat 

  Autor: Lukáš Vávra; Vedoucí práce: Bešťák Robert; Oponent práce: Blagodárný David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výpadku na rádiovém rozhraní mobilní sítě. V této práci jsou popsány základní principy mobilních sítí, jejich struktura, parametry jednotlivých generací mobilních sítí a metody ...
 • Mikrovlnný senzor pro měření vzdálenosti 

  Autor: Ladislav Knotek; Vedoucí práce: Hoffmann Karel; Oponent práce: Závodný Vadim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  V této diplomové práci jsou mapovány vlastnosti dielektrických čoček, které jsou svým rozměrem podobné použité vlnové délce. Čočky jsou simulovány ve 3D simulátoru elektromagnetického pole. Hlavním kritériem, které je zde ...
 • Systém pro automatickou kontrolu vyřešených matematických rovnic v rastrových obrázcích 

  Autor: Daria Tunina; Vedoucí práce: Průša Daniel; Oponent práce: Čech Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  V tomto projektu je vyřešen problém rozpoznávání matematických rovnic a ručně psaných číslic na obrázku. Je to populární problém. Tento projekt se liší od ostatních projektů, které byly vyvinuty pro rozpoznávání textu. V ...
 • Univerzální rozhraní pro správu telefonní ústředny v jazyce MML 

  Autor: Martin Pont; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  V oblasti telekomunikačních zařízení existuje jazyk, který byl vyvinut za účelem sjednocení různorodých metod jejich konfigurace a správy. Tento jazyk nazýváme MML (Man-Machine Language), a obecně definuje komunikaci mezi ...
 • Verzovací systém pro překlady dokumentů 

  Autor: Maksim Bilan; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Hadáček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  V této bakalářské práci se zabýváme implementací verzovacího systému pro překlady dokumentů. Takový systém zaručuje konzistenci více instancí dokumentu v různých jazycích. Pomáhá řídit práci překladatelů zavedením verzí a ...
 • Efektivní výpočty vlastností neorientovaných grafů 

  Autor: Jana Zelenková; Vedoucí práce: Genyk-Berezovskyj Marko; Oponent práce: Ryšavý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Bakalárská práce si klade za cíl porovnat nástroje, které umožňují výpočet hodnot vlastností prostých neorientovaných grafu. Zaměřuje se na programy Mathematica a programový balík SageMath. Práce představuje vybrané ...
 • CAN FD Gateway 

  Autor: Srinath Rangarajan; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Krecl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací softwaru pro CAN FD Gateway. Přístroj je určen pro účely testování v automobilovém průmyslu, kde zařízení funguje jako brána mezi dvěma sítěmi CAN FD. Gatewayumožňuje blokovat, ...
 • Editor animací se sledováním pohybu 

  Autor: Petr Kubeš; Vedoucí práce: Žára Ondřej; Oponent práce: Vlach Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Tato práce se zaměřuje na design, implementaci a testování webového editoru gif animací. Jeho funkce obsahují mimo jiné možnost přidat obrázky a texty, časovou osu pro editaci viditelnosti přidaných prvků a sledování pohybu ...
 • Softvérový terminál pre zber dát prostredníctvom sériovej linky, UDP a TCP 

  Autor: Jiří Štefan; Vedoucí práce: Tereň Ondrej; Oponent práce: Ravas Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Cílem této práce je navrhnout a vyvinout program fungující jako sofwarový terminál umožňující komunikaci pomocí standardu RS-232 a protokolů UDP a TCP. Nejprve je vykonán průzkum existujících řešení. Z průzkumu jsou pak ...
 • Slučování informací z více senzorů 

  Autor: Václav Plavec; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Reinštein Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Tato práce se věnuje studiu nejistoty odhadu polohy mobilního robotu Clearpath Robotics Jackal na základě informací z několika senzorů. Nejen odhad polohy, ale i nejistota tohoto odhadu jsou důležité nejen jako primární ...
 • Vývoj řídicích systémů pro ochranu jízdní obálky pomocí nelineárního prediktivního řízení 

  Autor: Tomáš Velecký; Vedoucí práce: Efremov Denis; Oponent práce: Pekař Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Tato diplomová práce prezentuje implementaci nelineárního prediktivního řízení (NMPC) pro závodní auto. Vytvořený kontrolér přijímá referenci od lidského řidiče (stav volantu, brzdového a plynového pedálu) a informaci o ...
 • Číslicový lock-in zesilovač s STM32 Nucleo 

  Autor: Jan Machálek; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Hladík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Diplomová práce přináší metody měření elektronických obvodů a jejich charakteristik s využitím kitu Nucleo-F303RE a nástroje LEO. V rámci práce byla provedena analýza virtuálního přístroje LEO a byl vytvořen podrobný návod ...

Zobrazit další