Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace výkonu OLTP pomocí in-memory OLTP technologií MS SQL 

   Author: Vojtěch Carbol; Supervisor: Prágl Miroslav; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato práce se zabývá optimalizací databází. Použitá technologie se nazývá Microsoft SQL Server In-memory OLTP. Konkrétně se jedná o změnu hlavního uložiště dat z disku do paměti. Jedná se jak o tabulky, tak o procedury. ...