Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza ekonomické situace na trhu práce 

   Author: Kateřina Škodová; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce pojednává o dopadu finanční krize na vybraný podnik dealera ŠKODA AUTO a.s. a následky krize na redukci zaměstnanců v podniku. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část ...
  • Ekonomické aspekty změny formy podnikání společnosti Jan Horák 

   Author: Jan Horák; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Předmětem diplomové práce je ekonomické a legislativní porovnání právních forem podnikání osoby samostatně výdělečně činné a společnosti s ručením omezeným. Následně je vybrána výhodnější varianta podnikání pro analyzovaný ...
  • Finanční analýza společnosti Siemens, s.r.o. 

   Author: Valerie Vokounová; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Procházka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se věnuje posouzení finanční situace společnosti Siemens, s.r.o. prostřednic-tvím finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a charakterizuje fi-nanční analýzu, její zdroje, ...