Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty firmy PETROF, spol. s r.o. 

   Author: Vasyl Salmaj; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Obsahem práce je vymezení teoretické metodologie sloužící ke komplexnímu ocenění podniku, z níž vycházejí praktické části strate-gické a finanční analýzy, analýzy generátorů hodnot, tvorba finančního plánu a následné finální ...