Now showing items 1-2 of 2

  • Rozpoznávání matematických a chemických vzorců ve strukturovaných dokumentech 

   Author: Csaba Filip; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Bušta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Ve své bakalářské práci se budu zabývat problematikou rozpoznávání jednoduchých matematických a chemických rovnic ve strukturovaných dokumentech. K detekci rovnic využiji systém pro detekci objektů YOLO vytrénovaný na ...
  • Sledování hráčů florbalu ve videu z horního pohledu 

   Author: Miroslav Purkrábek; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce představuje nový sytém pro sledování osob ve sportovních videích. Systém se zaměřuje na sledování osob při pohledu shora. Pro detekci slouží upravená síť YOLO, dotrénovaná síť ResNet slouží pro porovnání podobnosti ...