Now showing items 1-1 of 1

  • Vhodné přístupy UX Designu při návrhu dětských aplikací 

   Author: Yaroslava Sydorenko; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá hledáním typických chyb v návrhu uživatel-ského rozhraní aplikací určených pro děti předškolního věku, jejich popisem a návrhem vzorového řešení pro jejich odstranění. Daný problém je řešen ...