Now showing items 1-20 of 34

  • 10GbE směrování pomocí PC s GNU/Linux 

   Author: Bangoura Moris; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Akcelerace 10GbE síťového provozu 

   Author: Rohrbacher Michael; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Akcelerace ORM v PHP prostřednictvím transparentního dávkového zpracování 

   Author: Michael Voříšek; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Fesl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Práce ukazuje, že PHP je dostatečně rychlý jazyk i pro velké objemy dat, a to i při použití ORM a zachování výhod z toho plynoucích. Úzkým hrdlem současných systémů je ukládání záznamů do databáze po jednom, což je pomalé. ...
  • Analýza dat ze senzorů s využitím SoC ESP32 

   Author: Zajíc Pavel; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou pripojení a zpracování dat ze senzoru pomocí cipu ESP32 a zejména analýzou možností prenosu dat pomocí vestavené WiFi a sériové linky a predzpracování dat ze senzoru (mikrofonu) v ...
  • Aplikace pro dispečink taxislužby 

   Author: Adamíra Martin; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Medvecký Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Autentizovaný přístup do lokální sítě 

   Author: Hubina Viktor; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Automatická rekonstukce topologie počítačové sítě 

   Author: Bitter Jan; Supervisor: Medvecký Michal; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Decentralizovaná výměnná síť pro pracovní skupiny 

   Author: Mužík Jan; Supervisor: Medvecký Michal; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce škodlivého kódu ve webových aplikacích 

   Author: Rejthar Edvard; Supervisor: Medvecký Michal; Opponent: Macejko Peter
   Následující práce si klade za cíl zpracovat rešerši škodlivého kódu, který útočníci vkládají do napadených webových prezentací. Posléze navrhneme a implementujeme program, který bude schopný vyhledat ve skriptech webu ...
  • Distribuované úložiště dat 

   Author: Krátký Marek; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Distribuované úložiště dat 

   Author: Volf Martin; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Distribuované úložiště dat 

   Author: Tuček Petr; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Distribuované úložiště dat - Java knihovna 

   Author: Bogdan Grigorian; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací knihovny v Javě, poskytující prostředky k uložení a načtení dat z distribuovaného datového serveru.
  • Distribuované úložiště dat - klientská část 

   Author: Janura Jan; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Distribuované úložiště dat - správa dat 

   Author: Kudrnáč Martin; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Distribuované úložiště dat - správa metadat 

   Author: Dyntar Tomáš; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Distribuované úložiště dat - uživatelské rozhraní 

   Author: Artem Grigorian; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a následně implementovat grafické uživatelské rozhraní v podobě desktop aplikace, zajišťující přístup jednotlivých klientů k uloženým datům v distribuovaném úložišti. Výsledkem práce ...
  • Federace identit v cloudu 

   Author: Soukup Petr; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Informační systém pro podporu provozu jídelny 

   Author: Kello Tomáš; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Hülle Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práca rieši informačný systém vo veľkokapacitných jedálňach. Obsahujúci databázový, aplikačný server, aplikáciu na správu systému a tri druhy terminálov: informačný, objednávací a výdajný. Na termináli si klient môže ...
  • Informační systém pro podporu trénování skoků na trampolíně 

   Author: Ashhab Naim; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Hégr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Práce je pokra ováním autorovy bakalá ské práce, ve které byl vytvo en zá- klad systému pro podporu trénink ve skocích na trampolín . Práce zkoumá pr b h tréninku na trampolín , v rámci kterého studuje i systém závod , ja- ...