Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce střešní nástavby v Karlových Varech 

   Author: Macasová Alena; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Předmětem návrhu je dvoupatrová ocelová skeletová nástavba stávajícího panelového domu v Karlových Varech. Strop prvního řešeného podlaží je navržen jako spřažená ocelobetonová konstrukce. Střecha je tvořena trubkovým ...