Now showing items 1-1 of 1

  • Tvarová modifikace rozváděcí lopatky koncových stupňů parních turbín 

   Author: Macálka Aleš; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Tato práce se zabývá výpočetním modelováním nízkotlakých (NT) částí parních turbín (PT) s výstupním tělesem. Geometrický model vychází z testovacího úvodního aerodynamického návrhu NT turbíny. Cílem práce je jednak vyvinout ...