Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh úseku železniční trasy rychlého spojení Praha - Wroclaw s návrhovou rychlostí 250 km/h, variantně až 350 km/h 

   Author: Smutek Lukáš; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Babič Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem diplomové práce je návrh trasy rychlého spojení Praha - Wroclaw. Trasa musí splňovat parametry vysokorychlostních tratí a také musí vyhovovat platným technickým normám a technickým specifikacím interoperability. ...
  • Prověření modernizace stanice Brno hl. n. ve stávající poloze 

   Author: Koudelka Martin; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Babič Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-23)
   Předmětem diplomové práce je návrh modernizace železniční stanice Brno hl. n. v její současné poloze v centrální části města. V maximální možné míře je uplatňována zásada využití pouze stávajících drážních pozemků, a to i ...