Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmus s kompromisem mezi kvalitou a časem běhu v útočném grafu pro bezpečnost sítě 

   Author: Babayeva Elnaz; Supervisor: Durkota Karel; Opponent: Schaefer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Hledání optimální strategii v útočném grafu je považována za NP těžkou úlohu. Correlated Stackelberg Equilibrium (CSE) aproximuje Strong Stackelberg Equilibrium (SSE), který hledá optimální strategie pro dva hráče, obránce ...
  • Soukromí strojového učení: analýza a implementace model-extrahujících útoků 

   Author: Vít Karafiát; Supervisor: Rigaki Maria; Opponent: Babayeva Elnaz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Rostoucí popularita a značná vylep-šení ve strojovém učení měla za důsle-dek vytvoření nového typu útoku, zva-ných model-extrahující. Model-extrahujícíútoky jsou útoky na soukromí, jejichž cí-lem je získání informací o ...