Now showing items 1-2 of 2

  • Metody sanace zdiva proti zemní vlhkosti 

   Author: Babák Tomáš; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou nadbytečné vlhkosti ve zdivu a její sanace. Postupně popisuje druhy vlhkosti, její transport, příčiny a zdroje zvýšené vlhkosti zdiva. Dále popisuje způsoby měření vlhkosti ve zdivu, ...
  • Stavebně technologický projekt bytového domu v Jičíně 

   Author: Babák Tomáš; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu bytového domu v Jičíně. Postupně řeší prostorovou, technologickou a časovou strukturu plánu výstavby pro předanou projektovou dokumentaci, která byla ...