Now showing items 12050-12069 of 69035

   Subject
   čítače [1]
   čítání fotonů,lidar,lidarová rovnice,simulace [1]
   článek [2]
   článková tramvaj [1]
   články [1]
   články z internetu, webová služba, zpracování přirozeného jazyka, strojové učení [1]
   členitost [1]
   Člověk, Odlévání, Technologie, Biomateriály, Implantáty [1]
   člověk, pohyb, snímání, přístroj, C#, Atmel [1]
   člověk,lůžko [1]
   čočky s gradientním indexem lomu [1]
   ČOV [1]
   ČR [1]
   ČSN [1]
   ČSN EN 12 831,ČSN EN ISO 13 790,ČSN 73 0540-2,Energetická náročnost budov,Tepelné ztráty,Potřeba tepla,Stavební konstrukce,Izolace,Solární kolektory,Tepelné čerpadlo,Kotel na biomasu,Plynový kondenzační kotel,Reálná návratnost investic [1]
   ČSN EN 12831,ČSN EN ISO 13 790,ČSN 73 0540-2,Energetic demands of buildings,Thermal losses,Heat needs,Building construction,Isolation,Solar collectors,Heat pump,Biomass boiler,Gas condensing boiler,Payback period [1]
   ČSN EN 50160,distribuční síť,flikr,fluktuace napětí,kvalita elektrické energie,měření kvality elektrické energie,nelineární spotřebiče,pasivní a aktivní filtry,rušení v elektrické síti,účiník,vyšší harmonické [1]
   ČSN EN 50160,distribution network,electrical power network disturbance,flicker,harmonics,non-linear loads,passive and active harmonic filter,power factor,power quality,power quality measurement,voltage fluctuation [1]
   ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 9001, Environmentální systém managementu, Právní a jiné požadavky, Environmentální aspekt [1]
   ČSN ISO 9001, kontrolní a zkušební plán, kvalita (jakost), management kvality, audit, způsob kontroly, zkouška, kritéria přijatelnosti. [1]