Now showing items 1-1 of 1

  • Učební text pro praktické vyučování 

   Author: Lenka Růžičková Eisnerová; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Vanišová Milana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou pracovních listů pro 4. ročník studijního oboru Konzervátorství a restaurátorství na VOŠG a SPŠG v Praze pro předmět Restaurování a konzervace papíru a knižní vazby. Práce je rozdělená ...