Now showing items 1-1 of 1

  • Uplatnění studentů (absolventů) oboru Provoz a ekonomika dopravy na trhu práce 

   Author: Alena Martinovská; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Brožíková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se zaměřuje na uplatnění absolventů středních škol oboru Provoz a ekonomika dopravy na trhu práce. První část je věnována pojmům jako např. trh práce, nezaměstnanost, kurikulární dokumenty a jejich významu. ...