Now showing items 965-984 of 1024

  • Vzorové přípravy pro výuku odborného výcviku 

   Author: Lisler David; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Odvárka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vzorové přípravy tématu práce se sádrou v keramickém oboru 

   Author: Kondelíková Blanka; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování 

   Author: Broumová Bohumila; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Sochůrková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá propojením mezioborové spolupráce na Vyšší odborné škole grafické při tvorbě časopisu a vzorové přípravě učitele na praktické vyučování. Náplní teoretické části je popis vzdělávacích a výchovných cílů, ...
  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik 

   Author: Zajíc Jan; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Hambálek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik 

   Author: Koulová Miroslava; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Morcová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření "Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik" na SOU ve Škoda Auto a.s. Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány různé ...
  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik 

   Author: Tomáš Kladiva; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Mikušiak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu vzorových příprav učitele na vyučovací den v odborném výcviku elektro oborů. V úvodu seznamuje čtenáře se základními teoretickými východisky, která jsou nezbytná pro tvorbu příprav ...
  • Vzorové přípravy učitele pro výuku technického kreslení 

   Author: Kubečková Marta; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Švercl Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vztah mezi motivací, pracovní spokojeností a výkonem 

   Author: Rodovská Daniela; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce "Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem" je zaměřena na jednotlivé aspekty, které prokazují vztahy mezi motivací, spokojeností a výkonem. Hlavním tématem je poukázat na tyto vztahy a vysvětlit ...
  • Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a pracovním výkonem 

   Author: Šimečková Alena; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce shrnuje základní teoretická východiska v oblasti pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců, které jsou jedním z hlavních faktorů pro úspěšné fungování podniku. Hlavním cílem této práce je provedení ...
  • Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem 

   Author: Petránková Lucie; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Hofman Svatopluk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem 

   Author: Mládková Jitka; Supervisor: Walter Michal; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Bakalářská práce "Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem" se zabývá vlivem motivačního systému konkrétní společnosti na pracovní spokojenost a pracovní výkon svých zaměstnanců. Práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Vztah mezi spokojeností, motivací a výkonností pracovníků 

   Author: Horáček Tomáš; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi spokojeností, motivací a výkonností pracovníků. Je rozdělena do dvou částí. Na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část je tvořena z kapitol zabývající se motivací ...
  • Vztah rodiny a školy na přelomu století 

   Author: Němečková Šárka; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Zabezpečení výuky v terénu z geodézie 

   Author: Voříšek Pavel; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Začínáme s projektováním 

   Author: Přibylová Gabriela; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Čejchanová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Začlenění BIM technologie na středních odborných školách stavebních 

   Author: Dosedlová Radka; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá začleněním BIM technologie na středních odborných školách stavebních pro obor 36-47-M/01Stavebnictví. V teoretické části je nejprve popsán princip a přínosy BIM projektování, poté se práce ...
  • Začlenění předmětu Požární bezpečnost do výuky na středních odborných školách 

   Author: Havlová Jana; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Zajišťování finančních zdrojů při zakládání podniku 

   Author: Drda Daniel; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Tato práce se zabývá aktuálním problémem obtížného přístupu k finančním zdrojům, se kterým se potýkají začínající podnikatelé. Cílem práce je zhodnocení možností získávání základního kapitálu pro začínající podnikatele v ...
  • Zaměstnanecké benefity a jejich trendy 

   Author: Chytrá Michaela; Supervisor: Dědičová Lucie; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Zaměstnanecké benefity a jejich využívání 

   Author: Karolína Uzdařová; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Zelený Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů. Cílem práce je teoretické zmapování tématu zaměstnaneckých benefitů a jejich zhodnocení včetně sepsání interní směrnice o využívání benefitů pro ...