Now showing items 965-984 of 990

  • Závislost na internetu a sociálních sítích 

   Author: Cejnar Lukáš; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce je analýza užívání internetu a sociálních sítí u studentů střední odborné školy stavební a zahradnické. V teoretické části je uveden přehled odborných názorů na problém závislosti na internetu. Obsahem ...
  • Závislost na internetu u středoškoláků 

   Author: Olejníková Martina; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku internetu a internetové závislosti, která je v současné době velmi aktuálním tématem. Teoretická část je zaměřena na problém internetu jako média s možným dopadem na vznik ...
  • Závislost středoškoláků na internetu a sociálních sítích 

   Author: Nováková Helena; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou žákovských volnočasových aktivit spojených s počítači a internetem u sledovaných subjektů severočeských středních škol, včetně názorů účastníků šetření na možná rizika spojená s těmito ...
  • Závislost studentů ČVUT na internetu a sociálních sítích 

   Author: Nenadálová Šárka; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Bakalářská práce zjišťuje rozsah a zaměření činností spojených s používáním internetu a sociálních sítí, včetně subjektivních pocitů závislosti u vybraného vzorku studentů ČVUT. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Zdravý životní styl studentů středních škol 

   Author: Beran Zdeněk; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Práce se zabývá zdravým životním stylem studentů středních škol. Hlavním cílem bakalářské práce je zmapovat zdravý životní styl studentů plzeňských středních škol. Především pak zjistit, do jaké míry život studentů odpovídá ...
  • Zdravý životní styl studentů středních škol 

   Author: Markéta Pavlová; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou zdravého životního stylu studentů středních škol. Cílem práce je zjistit postoje studentů ke zdravému životnímu stylu, identifikovat případné nedostatky a navrhnout doporučení ...
  • Získávání a výběr personálu 

   Author: Kuchař Jan; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vaněčková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá tématem získávání a výběru zaměstnanců. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část zkoumá problematiku daných procesů za pomocí odborné literatury. V ...
  • Získávání a výběr pracovníků 

   Author: Jalovcová Petra; Supervisor: Bartošová Hana; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá tématem získávání a výběru pracovníků. Cílem práce je zpracovat zadanou problematiku, porovnat získané informace z podniků a vypracovat návrh na zlepšení efektivnosti získávání a výběru pracovníků. ...
  • Získávání a výběr pracovníků v podniku 

   Author: Křížová Tereza; Supervisor: Šafránková Jana Marie; Opponent: Paradovská Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Získávání a výběr zaměstnanců 

   Author: Podhajská Zuzana; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Získávání a výběr zaměstnanců 

   Author: Bažant Jan; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce je zaměřena na oblast získávání, výběru a následné adaptace zaměstnanců v podniku. Teoretická část práce je věnována popisu procesu od A do Z, od personálního plánování, definice a popisu pracovního místa, ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v konkrétním podniku 

   Author: Zemanová Martina; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá metodami získávání a výběru zaměstnanců. První část bakalářské práce je zaměřena na podrobný popis existujících metod používaných při získávání a výběru zaměstnanců za použití odborné literatury. ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v malé firmě 

   Author: Slavětínská Iveta; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců, jejich procesem a metodami v malé firmě. V teoretické části byl popsán proces a jednotlivé metody získávání a výběru zaměstnanců, které se v malých firmách ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Kolláriková Petra; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem této bakalářské práce je získávání a výběr zaměstnanců v organizaci, jejíž cílem je analýza procesu získávání a výběru zaměstnanců v organizaci a zhodnocení efektivity tohoto procesu. V teoretické části jsou popsány ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v podniku 

   Author: Zeman Jan; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce si klade za cíl vymezit pojmy spojené s procesem získávání a výběru zaměstnanců, provést vlastní šetření na personálním oddělení vybrané společnos-ti a navrhnout určitá opatření pro zlepšení stávajícího procesu. ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v průmyslovém podniku 

   Author: Křiklánová Tereza; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti James Cook languages s.r.o. 

   Author: Králová Karolína; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce popisuje procesy spojené s pracovním místem a se získáváním a výběrem zaměstnanců ve společnosti James Cook Languages s.r.o. Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat procesy získávání a výběru ...
  • Zlepšení interní komunikace ve firmě 

   Author: Bakešová Jana; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá efektivní vnitrofiremní komunikací, jakožto hybnou silou firmy. Tato práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části jsou uvedeny možné faktory ovlivňující efektivnost přenosu informací ve ...
  • Změny zaměstnaneckých výhod v současnosti 

   Author: Nováková Gabriela; Supervisor: Šafránková Jana Marie; Opponent: Vaněček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Znalost první pomoci v praxi učitele 

   Author: Kůla Filip; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Pavlíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)