Zobrazují se záznamy 93-112 z 937

  • Didaktické hodnocení středoškolských učebnic psychologie 

   Autor: Mrázová Martina; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Didaktické prostředky v odborném předmětu 

   Autor: Bartáková Lenka; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Stacho Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimálním využitím didaktických prostředků použitých v tvůrčím procesu odborného předmětu od samotné myšlenky až po 3D realizaci. Cílem práce je navrhnout konkrétní možnosti tohoto ...
  • Didaktika pevnosti a pružnosti 

   Autor: Sháněl Vít; Vedoucí práce: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Digitální učebnice a metodika Učíme o pasivních domech 

   Autor: Dražská Martina; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dnešní mládež a drogy 

   Autor: Dvořáková Aneta; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Bakalářská práce je zaměřena na velmi diskutované téma drogy, jejich vliv na dnešní mládež a možnou drogovou prevenci. Objevují se nové druhy návykových látek, metody jejich výroby a způsoby užívání. Cílem této bakalářské ...
  • Dopady reformy důchodů na vybrané segmenty obyvatel České republiky 

   Autor: Suchá Kateřina; Vedoucí práce: Horáček Filip; Oponent práce: Škvára Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Drogová závislost a možnosti psychologické intervence 

   Autor: Kopalová Pavla; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Drogová závislost u studentů středních odborných škol a možnosti její prevence 

   Autor: Kadlec Jan; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá pohledy školních metodiků primární prevence na problematiku týkající se prevence drogové závislosti u středoškoláků. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o návykových látkách a jejich ...
  • E- learning v práci finančního poradce 

   Autor: Vídeňka Jan; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • E-learning a modernizace vyučování 

   Autor: Pečený Petr; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • E-learning v rozvoji zaměstnanců 

   Autor: Havlová Taťána; Vedoucí práce: Zloch Tomáš; Oponent práce: Roška Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Efektivita náboru zaměstnanců pomocí assessment centra vs. personálním oddělením 

   Autor: Kindlová Monika; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Žák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Efektivní komunikace v podniku a využití elektronických komunikačních nástrojů 

   Autor: Kopecká Pavla; Vedoucí práce: Coops Kateřina; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Bakalářská práce řeší téma efektivní komunikace v podniku a využívání elektronických komunikačních prostředků. Cílem práce je specifikovat základní pojmy týkající se podnikové komunikace, analyzovat aktuální komunikační ...
  • Efektivní komunikace v procesu náboru zaměstnance 

   Autor: Císařová Eliška; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Ekonomická globalizace a její důsledky na společnost 

   Autor: Kysela Stanislav; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Ekonomická globalizace a její vliv na malé a střední podniky 

   Autor: Vraník Pavel; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce se věnuje dopadům globalizace na malé a střední podniky, zejména v personální a obchodní oblasti. Vedlejšími tématy je definice globalizace, problematika malých a středních podniků a specifika řízení lidských ...
  • Ekonomické zhodnocení převozu paliva vzduchem, takzvaný fueltanking 

   Autor: Červenka Martin; Vedoucí práce: Frynta Jiří; Oponent práce: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Elektronická komunikace na pracovišti - Korporace a startup 

   Autor: Borodin Pierre; Vedoucí práce: Coops Kateřina; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce řeší téma Elektronické komunikace na pracovišti - Korporaci a startupu. Práce se zabývá využívaním nástrojů pro elektronickou komunikaci. Teoretická část je věnována komunikaci, procesům v komunikaci, ...
  • Elektronická komunikace v prostředí střední školy 

   Autor: Mašková Karolína; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Elektronická komunikace ve firmě 

   Autor: Knapová Kristýna; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Štech Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)