Now showing items 894-913 of 937

  • Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem 

   Author: Petránková Lucie; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Hofman Svatopluk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem 

   Author: Mládková Jitka; Supervisor: Walter Michal; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Bakalářská práce "Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem" se zabývá vlivem motivačního systému konkrétní společnosti na pracovní spokojenost a pracovní výkon svých zaměstnanců. Práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Vztah mezi spokojeností, motivací a výkonností pracovníků 

   Author: Horáček Tomáš; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi spokojeností, motivací a výkonností pracovníků. Je rozdělena do dvou částí. Na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část je tvořena z kapitol zabývající se motivací ...
  • Vztah rodiny a školy na přelomu století 

   Author: Němečková Šárka; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Zabezpečení výuky v terénu z geodézie 

   Author: Voříšek Pavel; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Začínáme s projektováním 

   Author: Přibylová Gabriela; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Čejchanová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Začlenění BIM technologie na středních odborných školách stavebních 

   Author: Dosedlová Radka; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá začleněním BIM technologie na středních odborných školách stavebních pro obor 36-47-M/01Stavebnictví. V teoretické části je nejprve popsán princip a přínosy BIM projektování, poté se práce ...
  • Začlenění předmětu Požární bezpečnost do výuky na středních odborných školách 

   Author: Havlová Jana; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Zajišťování finančních zdrojů při zakládání podniku 

   Author: Drda Daniel; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Tato práce se zabývá aktuálním problémem obtížného přístupu k finančním zdrojům, se kterým se potýkají začínající podnikatelé. Cílem práce je zhodnocení možností získávání základního kapitálu pro začínající podnikatele v ...
  • Zaměstnanecké benefity a jejich trendy 

   Author: Chytrá Michaela; Supervisor: Dědičová Lucie; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Zaměstnanecké výhody ve vybrané organizaci 

   Author: Kalina Petr; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Malá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Zaměstnatelnost a potenciál lidí nad 50 let 

   Author: Šírlová Nela; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Sehnal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Author: Králová Lucie; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je tvořena z kapitol, které nejdříve poukazují na změnu ve vnímání ...
  • Zaměstnávání zdravotně postižených osob 

   Author: Jínová Lucie; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Zavedení adaptačního programu ve firmě XY 

   Author: Svejkovská Barbora; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Pospíchalová Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Hlavním cílem této práce je formování adaptačního programu pro společnost XY. Dílčím cílem práce je zavedení příručky pro nové zaměstnance a dne pro nové pracovníky. Pomocí rozhovorů s HR manažerkou a provozní školitelkou ...
  • Zavedení interaktivních tabulí do škol 

   Author: Dušková Helena; Supervisor: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Zavedení metodiky Kaizen v SBD POKROK 

   Author: Králová Monika; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Zavedení metodiky Lean Six Sigma 

   Author: Floss Jakub; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Předložená bakalářská práce je věnována tématu zavedení metodiky Lean Six Sigma a jejím předmětem je analýza současné situace společnosti, která chtěla zůstat v anonymitě a z tohoto důvodu si ji pojmenujme AXHouse s.r.o.. ...
  • Záškoláctví na středních školách 

   Author: Doležal Martin; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce na téma Záškoláctví na středních školách je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Konkrétně je zaměřena na žáky Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy elektrotechnické v Plzeňském ...
  • Závislost na internetu a sociálních sítích 

   Author: Cejnar Lukáš; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce je analýza užívání internetu a sociálních sítí u studentů střední odborné školy stavební a zahradnické. V teoretické části je uveden přehled odborných názorů na problém závislosti na internetu. Obsahem ...