Zobrazují se záznamy 894-911 z 911

  • Získávání a výběr pracovníků v podniku 

   Autor: Křížová Tereza; Vedoucí práce: Šafránková Jana Marie; Oponent práce: Paradovská Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Získávání a výběr zaměstnanců 

   Autor: Podhajská Zuzana; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Získávání a výběr zaměstnanců 

   Autor: Bažant Jan; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce je zaměřena na oblast získávání, výběru a následné adaptace zaměstnanců v podniku. Teoretická část práce je věnována popisu procesu od A do Z, od personálního plánování, definice a popisu pracovního místa, ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v konkrétním podniku 

   Autor: Zemanová Martina; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá metodami získávání a výběru zaměstnanců. První část bakalářské práce je zaměřena na podrobný popis existujících metod používaných při získávání a výběru zaměstnanců za použití odborné literatury. ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v malé firmě 

   Autor: Slavětínská Iveta; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců, jejich procesem a metodami v malé firmě. V teoretické části byl popsán proces a jednotlivé metody získávání a výběru zaměstnanců, které se v malých firmách ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Autor: Kolláriková Petra; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem této bakalářské práce je získávání a výběr zaměstnanců v organizaci, jejíž cílem je analýza procesu získávání a výběru zaměstnanců v organizaci a zhodnocení efektivity tohoto procesu. V teoretické části jsou popsány ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v podniku 

   Autor: Zeman Jan; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce si klade za cíl vymezit pojmy spojené s procesem získávání a výběru zaměstnanců, provést vlastní šetření na personálním oddělení vybrané společnos-ti a navrhnout určitá opatření pro zlepšení stávajícího procesu. ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v průmyslovém podniku 

   Autor: Křiklánová Tereza; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti James Cook languages s.r.o. 

   Autor: Králová Karolína; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce popisuje procesy spojené s pracovním místem a se získáváním a výběrem zaměstnanců ve společnosti James Cook Languages s.r.o. Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat procesy získávání a výběru ...
  • Zlepšení interní komunikace ve firmě 

   Autor: Bakešová Jana; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá efektivní vnitrofiremní komunikací, jakožto hybnou silou firmy. Tato práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části jsou uvedeny možné faktory ovlivňující efektivnost přenosu informací ve ...
  • Změny zaměstnaneckých výhod v současnosti 

   Autor: Nováková Gabriela; Vedoucí práce: Šafránková Jana Marie; Oponent práce: Vaněček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Znalost první pomoci v praxi učitele 

   Autor: Kůla Filip; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Pavlíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Znalosti žáků středních škol v oblasti požární ochrany 

   Autor: Křemen Jiří; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Smola Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Zneužívání drog a psychologická intervence na střední odborné škole 

   Autor: Rídl Václav; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-30)
   Bakalářská práce se zabývá zmapováním současného stavu zneužívání psychoaktivních látek na střední odborné škole technického zaměření a porovnání frekvence zneužívání u žáků studijních a učňovských oborů. V teoretické části ...
  • Zneužívání psychoaktivních látek studenty vysokých škol 

   Autor: Cahová Blanka; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Zpětné vyhodnocení investičního projektu 

   Autor: Dušánek Lukáš; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Mikšaník Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Zpracování vzorových příprav učitele na hodinu ICT 

   Autor: Siegelová Dana; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zvyšování kvality prodeje motorových vozů pomocí metody mystery shopping 

   Autor: Kubíček Jiří; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce se zabývá metodou marketingového výzkumu Mystery Shopping a je-jím využitím při zvyšování kvality prodeje motorových vozů. Data pro tuto práci byla získána ve společnosti AUTO JAROV s.r.o, kde byl také autorem ...