Now showing items 894-913 of 981

  • Výzkum a návrh didaktických prostředků pro technologii polymerních materiálů 

   Author: Stoček Radek; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Význam učebních otázek pro rozvoj komunikativních dovedností žáků 

   Author: Muzika Karel; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem práce je zjistit, zda učební otázky učitelů na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole dopravní jsou pro žáky aktivizující. Bakalářská práce má charakter teoreticko-empirický. V teoretické části je stručně ...
  • Vzdálená internetová laboratoř 

   Author: Kočí Jaroslav; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

   Author: Petr Hudský; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá podnikovým vzděláváním a osobním rozvojem zaměstnanců v podniku XY. Bakalářská práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části je z odborných zdrojů zpracována analýza řízení lidských ...
  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v organizaci 

   Author: Hrušková Tereza; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá vzděláváním a rozvojem zaměstnanců v organizaci. Cílem bakalářské práce je zjistit spokojenost zaměstnanců s obsahem a formou vzdělávání v organizaci Zdravotnická záchranná služba hlavního města ...
  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v podniku 

   Author: Šebová Veronika; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stávajícího systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v podniku McDonald 's a.s. V případě zjištění nedostatků navrhnou řešení, která by vedla k vyšší efektivitě vzdělávacích aktivity ...
  • Vzdělávání manažerů na počátku 21.století 

   Author: Hynková Kateřina; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Šafránková Jana Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vzdělávání odsouzených ve věznici 

   Author: Pavel Drobný; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Hrubý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Obsahem bakalářské práce je problematika vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody probíhající ve věznici. V teoretické části je popsán systém organizace Vězeňské služby České republiky a náležitá pozornost ...
  • Vzdělávání pracovníků 

   Author: Víchová Veronika; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se věnuje jedné z personálních činností, a to vzdělávání pracovníků. Cílem bakalářské práce je zjistit aktuální stav systému vzdělávání pracovníků ve vybrané společnosti. V teoretické část jsou na základě ...
  • Vzdělávání pracovníků v oblasti manažerských dovedností 

   Author: Nový Ladislav; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato práce se zabývá problematikou vzdělávání pracovníků v oblasti manažerských dovedností. Cílem bakalářské práce je objasnit základní teoretické přístupy ke vzdělávání dospělých a formování manažerských dovedností, ...
  • Vzdělávání studentů v oblasti finanční gramotnosti v České republice 

   Author: Pavíza Štěpán; Supervisor: Škvára Miroslav; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Bakalářské práce pojednává o současné problematice finančního vzdělávání v České republice. Cílem této práce je popsat projekt, který v současné době vzniká a jeho účelem je vzdělávání studentů ve finanční gramotnosti ...
  • Vzdělávání v organizaci 

   Author: Kopecká Marta; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vzdělávání zaměstnanců v podniku 

   Author: Weisl David; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá vzděláváním zaměstnanců v podniku, což představuje nedílnou součást neustálého rozvoje společnosti. Teoretický základ práce se skládá z kapitol popisujících pojem vzdělávání, jeho metody, ...
  • Vzdělávání zaměstnanců v průmyslovém podniku 

   Author: Vilacká Lucie; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem vzdělávání zaměstnanců v průmyslovém podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje základní pojmy té-matu vzdělávání zaměstnanců a věnuje se ...
  • Vzorová příprava na hodinu 

   Author: Scherksová Lucie; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Svoboda Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vzorová příprava pro výuku odborného předmětu "Technická zařízení budov" 

   Author: Kobza Miloš; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-27)
   Tato práce by mohla být podkladem pro vznik nového předmětu Technická zařízení budov, který by mohl být vyučován na střední průmyslové škole stavební v rámci nového studijní programu "Udržitelná výstavba a technická zařízení ...
  • Vzorová příprava učitele pro výuku předmětu zhotovování stomatologických protéz 

   Author: Králová Eva; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Rous Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Anotace Cílem práce je navrhnout průběh vyučovací hodiny. Práce sestává z teoretické a praktické části. V teoretické části byla sesbírána sekundární data, z nichž se následně vycházelo. V praktické části byla provedena ...
  • Vzorové přípravy na odborný výcvik 

   Author: Dlouhý Miroslav; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Mejsnar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Vzorové přípravy na odborný výcvik 

   Author: Svoboda Miroslav; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Mejsnar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce na téma Vzorové přípravy na odborný výcvik nás v úvodu teoretické části stručně seznámí s tříletými učebními obory, ve kterých podle školního vzdělávacího programu studenti absolvují jeden z mnoha tematických ...
  • Vzorové přípravy na vyučovací hodiny vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie 

   Author: Šnajdr Lumír; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)