Now showing items 854-873 of 981

  • Využití finanční podpory fondů Evropské unie při vzdělávání zaměstnanců 

   Author: Bílek Jaroslav; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem finančních dotací z fondů Evropské unie a jejich využitelnosti při vzdělávání zaměstnanců. Teoretický základ práce se zabývá postoji EU k dalšímu vzdělávání dospělých, podnikovým ...
  • Využití internetu a internetových aplikací k řízení lidí a týmů 

   Author: Cipra Josef; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Štrupl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Využití M-learningu ve vzdělávání 

   Author: Novotný Lukáš; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Využití metody Mystery Shopping v průmyslovém podniku 

   Author: Lucie Jelínková; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá jednou z metod marketingového výzkumu zvanou Mystery Shopping. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část pojednává o marketingovém výzkumu, jeho metodách, technikách, ...
  • Využití metody Mystery Shopping ve vybrané společnosti 

   Author: Kateřina Kratochvílová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem bakalářské práce je pomocí metody Mystery Shopping zhodnotit kvalitu poskytovaných služeb ve vybrané společnosti, identifikovat případné nedostatky a navrhnout opatření k jejich odstranění. Bakalářská práce je rozdělena ...
  • Využití mobilních aplikací jako podpory pro výuku 

   Author: Bryndová Vlasta; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Krajčová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce pojednává o možnostech využití mobilních aplikací jako podpory pro výuku na středních školách. Problematika je řešena jak z pohledu současného stavu, tak z pohledu dostupnosti a očekávaného vývoje. V ...
  • Využití moderní výukové techniky v odborných předmětech 

   Author: Kučeráková Monika; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Vratislav Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Využití moderní výukové techniky v odborných předmětech 

   Author: Srbová Michaela; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Pospíšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Využití moderní výukové techniky v odborných předmětech 

   Author: Podolská Eva; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Mansfeldová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Bakalářská práce "Využití moderní výukové techniky v odborných předmětech" pojednává v první části o teoretických informacích a možnostech využití moderních technologií při vzdělávání studentů na středních odborných školách. ...
  • Využití moderní výukové techniky v odborných předmětech 

   Author: Radda Pavel; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Morcová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá přípravou kurzu pro vzdělávání dospělých v oblasti štíhlé výroby. Je členěna do dvou částí a to teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na současné možnosti využití moderní výukové ...
  • Využití moderní výukové techniky v praktickém vyučování 

   Author: Titzlová Ivana; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: František Školout
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Využití moderní výukové techniky v teoretickém a praktickém vyučování na střední škole 

   Author: Kaplanová Drahuše; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Housa Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-26)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou didaktické techniky a její role v procesu učení. Je členěna do dvou částí teoretické a empirické. Teoretická část se zaměřuje na chápání didaktických prostředků v současnosti a ...
  • Využití moderních výukových pomůcek v odborném předmětu geodézie 

   Author: Nováčková Petra; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Kapounová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Využití principů Montessori při rozvoji a vzdělávání zaměstnanců 

   Author: Orságová Kamila; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Cílem práce je vytvořit návrh aplikace Montessori principů pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců ve firmách. Očekávaným přínosem práce bude obohacení metod rozvoje zaměstnanců v konkrétní firmě. V teoretické části jsou ...
  • Využití principů zeleného marketingu v organizaci 

   Author: Preslová Blanka; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Využití projekčních demonstračních metod ve výuce odborného předmětu 

   Author: Morkusová Věra; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Využití projektové metody při výuce odborného předmětu Údržba letadlové techniky 

   Author: David Hůlek; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Bakalářská práce se věnuje tématu projektové výuky a její aplikace do výuky odborného předmětu zaměřeného na údržbu letadel. První část práce uvádí důvody, proč je zvolené téma řešeno a popisuje použité výzkumné metody. ...
  • Využití projektů ve výuce odborných předmětů 

   Author: Pejsarová Monika; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit varianty zadání projektů do odborných předmětů středních průmyslových škol stavebních na základě analýzy odborné literatury. První teoretická část definuje projekt z hlediska didaktiky, ...
  • Využití projektů ve výuce odborných předmětů 

   Author: Panáček Petr; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V této bakalářské práci se pokouším začlenit projekty do výuky odborných škol se stavebním zaměřením na základě dostupné odborné literatury.Bakalářská práce má dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje ...
  • Využití testových psychodiagnostických metod pro personální činnosti 

   Author: Hamplová Agáta; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se věnuje možnostem využití testových psychodiagnostických metod v personálních činnostech. Teoretická část vycházející z odborné literatury zahrnuje přehled klasifikace testových metod, zavádí termíny standardizace, ...