Zobrazují se záznamy 854-873 z 911

  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Tichý Ondřej; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Opatrný Martin; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Vilímek Jaromír; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Kohoutek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Balcar Aleš; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Hasníková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Vymazalová Jitka; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Dvořáková Lucie; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Schovánek Petr; Vedoucí práce: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Jásenský Martin; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Bezdíček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na přípravu učitele na vyučování pro obor kuchař v odborném výcvi-ku. Zabývá se tématy, která s prací učitele a přípravou souvisejí. Charakteristikou oboru, profilem absolventa, klíčovými ...
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu Deskriptivní geometrie 

   Autor: Matějovská Zdeňka; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného výcviku 

   Autor: Lisler David; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Odvárka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vzorové přípravy tématu práce se sádrou v keramickém oboru 

   Autor: Kondelíková Blanka; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování 

   Autor: Broumová Bohumila; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Sochůrková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá propojením mezioborové spolupráce na Vyšší odborné škole grafické při tvorbě časopisu a vzorové přípravě učitele na praktické vyučování. Náplní teoretické části je popis vzdělávacích a výchovných cílů, ...
  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik 

   Autor: Zajíc Jan; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Hambálek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vzorové přípravy učitele pro výuku technického kreslení 

   Autor: Kubečková Marta; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Švercl Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vztah mezi motivací, pracovní spokojeností a výkonem 

   Autor: Rodovská Daniela; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce "Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem" je zaměřena na jednotlivé aspekty, které prokazují vztahy mezi motivací, spokojeností a výkonem. Hlavním tématem je poukázat na tyto vztahy a vysvětlit ...
  • Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a pracovním výkonem 

   Autor: Šimečková Alena; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce shrnuje základní teoretická východiska v oblasti pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců, které jsou jedním z hlavních faktorů pro úspěšné fungování podniku. Hlavním cílem této práce je provedení ...
  • Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem 

   Autor: Petránková Lucie; Vedoucí práce: Adamová Lenka; Oponent práce: Hofman Svatopluk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem 

   Autor: Mládková Jitka; Vedoucí práce: Walter Michal; Oponent práce: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Bakalářská práce "Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem" se zabývá vlivem motivačního systému konkrétní společnosti na pracovní spokojenost a pracovní výkon svých zaměstnanců. Práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Vztah mezi spokojeností, motivací a výkonností pracovníků 

   Autor: Horáček Tomáš; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi spokojeností, motivací a výkonností pracovníků. Je rozdělena do dvou částí. Na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část je tvořena z kapitol zabývající se motivací ...
  • Vztah rodiny a školy na přelomu století 

   Autor: Němečková Šárka; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)