Now showing items 712-731 of 990

  • Tvorba marketingového plánu pro vybraný produkt 

   Author: Ryčlová Iveta; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Tvorba marketingového plánu ve společnosti PrávníAutomat.cz s.r.o. 

   Author: Fiala Tomáš; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Cílem této bakalářské práce je sestavení a implementace vhodného marketingového plánu pro společnost PrávníAutomat.cz s.r.o. Teoretická část popisuje jednotlivé kroky při tvorbě obecného marketingového plánu a zvolením ...
  • Tvorba marketingového plánu ve vybraném podniku 

   Author: Kantůrková Julie; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování marketingového plánu pro vybranou společnost. Na základě charakteristiky marketingového plánu, kde jsou rozebrány náležitosti, které by měl marketingový plán obsahovat, jsou ...
  • Tvorba metodické přípravy pro obor truhlář 

   Author: Macas Antonín; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Porvichová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Křivka Vladimír; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Kotajná Kateřina; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Plášilová Marta; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Bízová Jindra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Šimek Martin; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Procházková Helena; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Nestandardizovaný didaktický test je pro vyučujícího velmi důležitým nástrojem, který odráží kvalitu výuky a úroveň žáků. Jeho přednosti spočívají v možnosti přizpůsobení testu žákům, které vyučující zná a dokáže tak lépe ...
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Kučera Stanislav; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Martínek Karel; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato práce se zabývá tvorbou učitelského didaktického testu ověřující znalosti a dovednosti žáků základní školy. Test je sestaven pro jeden vybraný tematický celek - Světelné jevy a jejich využití. Test je vytvořen ve dvou ...
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Vodvářka František; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Krsek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Hlavní náplní této práce je sestavení nestandardizovaného (učitelského) didaktického testu. Test bude sloužit k ověření znalostí tematického celku Informace a informační zdroje v rámci výuky Informatiky na všeobecném ...
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Navrátil Petr; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato práce zpracovává téma tvorby učitelských testů se zaměřením na jejich vyhodnocování. Cílem práce je najít způsob, jak hodnotit didaktické testy, aby přinášely hodnotnou zpětnou vazbu studentovi i vyučujícímu v podobě ...
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: David Kubát; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Müllerová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Práce se zabývá tvorbou didaktického testu pro ověření znalostí žáků předmětu Hardware a sítě na střední průmyslové škole elektrotechnické. Test obsahuje 20 otázek ve variantách A a B, kte-ré byly zadány 120 žákům během ...
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu pro 2. a 3. ročník střední průmyslové školy 

   Author: Slánský Ondřej; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu nestandardizovaných didaktických testů. Tyto testy jsou důležitým nástrojem pedagogů k hodnocení výuky a získání zpětné vazby na vyučování. Teoretická část práce se zabývá členěním ...
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu pro studijní obor Autotronik 

   Author: Stárek Milan; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu v programování 

   Author: Kratochvíla Jan; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu z elektrotechniky 

   Author: Dostál Petr; Supervisor: Chmela Ladislav; Opponent: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu z odborného předmětu 

   Author: Svobodová Lucie; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Burda Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-11)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu z požární bezpečnosti staveb 

   Author: Hejtmánek Petr; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)