Now showing items 672-691 of 1024

  • Studenti vysokých škol a jejich uplatnění na trhu práce 

   Author: Müllerová Karolína; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Chlapcová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Svoboda v práci 

   Author: Egortchenko Dmitri; Supervisor: Coops Kateřina; Opponent: Frišová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Svoboda v práci 

   Author: Doležal Jakub; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Předmětem tohoto textu je teoreticky vysvětlit problematiku svobody v práci. Analyzuje přístup tří skupin respondentů ke svobodnému řízení. K výzkumu je použito dotazníkového šetření. Výstupem práce jsou zpracované odpovědi ...
  • Syndrom vyhoření 

   Author: Očenášková Jana; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků 

   Author: Hopp Jaroslav; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Syndrom vyhoření u prezenčních studentů doktorského studia na ČVUT v Praze 

   Author: Vaněček Jiří; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Syndrom vyhoření u učitelů a policistů 

   Author: Jaromír Lelek; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Cílem bakalářské práce je popsat specifika syndromu vyhoření u učitelů středních škol a policistů a prostřednictvím empirického šetření zjistit, do jaké míry se vyskytuje u dvou vzorků těchto profesí. V teoretické části ...
  • Syndrom vyhoření u učitelů střední odborné školy 

   Author: Kubíková Kateřina; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-02)
   Bakalářská práce má dvě části: teoretickou a empirickou. Teoretická část je zaměřena na pojem a charakteristiku syndromu vyhoření, jeho výskyt, příčiny, projevy, diagnostiku a prevenci. Empirická část zjišťuje výskyt BS ...
  • Syndrom vyhoření u učitelů střední odborné školy 

   Author: Karafiát Vlastimil; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Cílem bakalářské práce je zjistit, zda a do jaké míry se vyskytuje syndrom vyhoření u učitelů dané školy a jaké jsou jeho projevy. V teoretické části je popsán vznik syndromu vyhoření, jeho příčiny a výskyt, je specifikován ...
  • Syndrom vyhoření u učitelů středních škol 

   Author: Skalický Adam; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Syndrom vyhoření u učitelů středních odborných škol 

   Author: Dlouhá Klára; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce "Syndrom vyhoření u učitelů středních odborných škol" se zabývá výskytem syndromu vyhoření na vybraných středních odborných školách stavebních. Práce je teoreticko-empiricky zaměřená. Teoretická část vychází ...
  • Syndrom vyhoření u vedoucích v dětských dobrovolnických organizacích 

   Author: Sobolová Kristýna; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cílem práce je zjistit, zda se objevuje syndrom vyhoření u vedoucích dobrovolnických organizací pracujících s dětmi (konkrétně bude zjišťováno u organizace Junák - český skaut, z. s.) a zda jsou s problematikou syndromu ...
  • Systém benefitů 

   Author: Kešnérová Iveta; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Jurková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zaměstnaneckých benefitů. Z analýzy výchozích zdrojů zjišťuje, jaké benefity je možné nabízet a jaké benefity jsou nabízeny v konkrétním podniku. Srovnává nejčastěji nabízené benefity ...
  • Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců v podmínkách podniku X 

   Author: Ulrichová Babeta; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-03)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl, seznámit Vás se systémem hodnocení a odměňování zaměstnanců, který v posledních letech využívají manažeři a personalisté v různých společnostech. Jedná se o nedílnou součást řízení ...
  • Systém hodnocení zaměstnanců v konkrétní firmě 

   Author: Houdková Eliška; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-02)
   Bakalářská práce se zabývá tématem hodnocení zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců je nástrojem, kterým podniky kontrolují a koordinují výkony svých zaměstnanců, zabývají se jejich chováním na pracovišti, umožňuje jim usměrňovat ...
  • Systém hodnocení zaměstnanců v konkrétním podniku 

   Author: Kořínková Barbora; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Předmětem této bakalářské práce je systém hodnocení pracovníků v konkrétním podniku. Teoretická část je zaměřena na poznatky z odborné literatury o řízení pracovního výkonu, hodnocení zaměstnanců a návaznosti personálních ...
  • Systém odměňování a benefitů ve společnosti XY 

   Author: Hana Libišová; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Obsahem této bakalářské práce je popsání, analyzování a zhodnocení funkčnosti za-vedeného systému odměňování a zaměstnaneckých benefitů ve společnosti XY. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou část a část praktickou. ...
  • Systém odměňování a motivace 

   Author: Houdková Markéta; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování a motivace. Systémy odměňování a motivace jsou hlavními prostředky jak dosáhnout toho, aby zaměstnanci pracovali co nejvýkonněji a proto by tyto systémy měly být sofistikované. ...
  • Systém odměňování a zaměstnaneckých výhod v organizaci 

   Author: Kubů Monika; Supervisor: Šafránková Jana Marie; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Systém péče o zaměstnance v podniku a zaměstnanecké benefity 

   Author: Capáková Johana; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce se zaměřuje na systém péče o zaměstnance v podniku a zaměstnanecké benefity. Jejím cílem je teoreticky popsat tuto problematiku, provést průzkum ve vybraném podniku a zpracovat návrh na zlepšení stávajícího ...