Now showing items 672-691 of 990

  • Systémy podnikového vzdělávání 

   Author: Brůnová Monika; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Šikana a kyberšikana 

   Author: Danišková Jitka; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Šikana a kyberšikana 

   Author: Večeřa Radim; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Šikana jako speciální forma agrese na základní škole 

   Author: Jan Lacko; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Bakalářská práce je věnována problémovému chování na základní škole, konkrétně šikaně. V teoretické části je objasněn pojem agrese a agresivita, šikana a problémové chování. Jsou vysvětleny jednotlivé projevy těchto způsobů ...
  • Šikana na pracovišti 

   Author: Šída Dominik; Supervisor: Úlehlová Barbora; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Šikana na pracovišti 

   Author: Kepplová Denisa; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Černá Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce se zabývá problematikou šikany na pracovišti. Teoretická část je zaměřena na mobbing a bossing, vysvětluje jejich základní charakteristiku, příčiny, formy, důsledky a způsoby, jak se šikaně bránit. Praktická ...
  • Šikana na střední škole 

   Author: Hylmarová Veronika; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Šikana na středních odborných školách 

   Author: Jan Gutwald; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Bakalářská práce se zabývá výskytem šikany na vybrané střední škole ve Středočeském kraji. Zajímaly nás nejčastější formy šikany, frekvence jejich výskytu, motivace k šikanování, postoje žáků k šikaně žáků i učitelů a ...
  • Šikanování na středních školách 

   Author: Švarc Ivo; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Za šikanu považujeme chování, které má za cíl poškodit, ponížit nebo zastrašit člověka, případně skupinu lidí. Je to způsob týrání oběti, kdy zároveň dochází u agresora nebo skupiny agresorů k pocitu moci nad týraným ...
  • Škola a společnost 

   Author: Kovařík Petr; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-22)
   Bakalářská práce se zabývá problémy výchovy a vzdělávání mladých dospělých odsouzených nacházejících se ve výkonu trestu odnětí svobody. Vychází ze současných poznatků penologie, speciální pedagogiky, psychologie a sociologie. ...
  • Škola a životní prostředí 

   Author: Kupec Michael; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Škola a životní prostředí 

   Author: Bambas Jaroslav; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Škola a životní prostředí 

   Author: Bujárek Milan; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Ležal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Škola a životní prostředí 

   Author: Buřvalová Marie; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Šimůnková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Škola a životní prostředí 

   Author: Řeháková Barbora; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Sadílková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Škola a životní prostředí 

   Author: Marková Barbora; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Škola a životní prostředí 

   Author: Polanský Lukáš; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Pavlíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Předložená práce je zaměřena na téma "Škola a životní prostředí". Hlavní cíl této práce spočívá v provedení empirického šetření na několika středních školách a následný rozbor výsledků, jejich zhodnocení, analýza a navržené ...
  • Školení systému kritických bodů v organizaci SZPI 

   Author: Racková Eva; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-27)
   Bakalářská práce se zabývá vzděláváním pracovníků ve firmě. Úvodní část práce popisuje vzdělávání dospělých, seznamuje s organizací Státní zemědělské a potravinářské inspekce, inspektorát v Plzni a zároveň popisuje pracovní ...
  • Školní řád a jeho zavedení do systému školy 

   Author: Pejzl Jaroslav; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-30)
   Bakalářská práce podrobuje obsahové analýze vybraný okruh školních řádů používaných v současné praxi. Cílem je z uvedeného šetření zjistit, zda školní řády naplňují minimální právní rámec podle školského zákona. Šetření ...
  • ŠVP - Příprava a realizace staveb 

   Author: Verner Martin; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)