Now showing items 61-80 of 981

  • Analýza týmu a týmové spolupráce na pracovišti 

   Author: Čabanová Kateřina; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu týmu a týmové spolupráce na konkrétním pracovišti. V rámci analýzy je záměrem zjistit strukturu týmu, a zda jsou zaměstnanci spokojeni s týmovou prací, vztahy a atmosférou na pracovišti. ...
  • Analýza vstupních znalostí výpočetní techniky studentů různých typů škol 

   Author: Kusý Pavel; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vstupních znalostí výpočetní techniky studentů různých typů škol 

   Author: Pechová Lucie; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vybraných dostupných učebnic pro výuku předmětu informatika a výpočetní technika na středních školách 

   Author: Sekerová Jitka; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Práce se zabývá hodnocením učebnic určených pro výuku předmětu Informatika a výpočetní technika na středních školách. Cílem je uvést přehled používaných dostupných učebnic a provést jejich hodnocení z hlediska odborného a ...
  • Analýza výskytu vybraných psychologických problémů a negativních jevů mezi zaměstnanci 

   Author: Zajíčková Miroslava; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Bárta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza vzdelávania zamestnancov 

   Author: Gálová Veronika; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Kolářová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců v konkrétní organizaci 

   Author: Drtinová Nicole; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Analýza zaměstnaneckých výhod ve vybrané společnosti 

   Author: Slepičková Kristýna; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Eis Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity ve společnosti 1.SčV, a.s. Je rozdělena na dvě části. První část pojednává o teoretických poznatcích z oblasti řízení lidských zdrojů a systémem odměňování, který je ...
  • Analýza získávání a výběru pracovníků v průmyslovém podniku 

   Author: Rašková Kateřina; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou získávání a výběru pracovníků v průmyslovém podniku La Lorraine, a.s. Teoretická část popisuje personální procesy, které předcházejí samotnému získávání a výběru pracovníků, jako ...
  • Analýza znalostí žáků středních škol o požární ochraně 

   Author: Míka Marek; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Pavlíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Angažovanost zaměstnanců 

   Author: Izutsuová Karina; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Aplikace didaktických zásad 

   Author: Hocko Radek; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Tabi Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Účelem, této bakalářské práce je analyzovat systém vzdělávání a zejména odborné přípravy u Hasičského záchranného sboru s ohledem na využívání didaktických pravidel. Na konkrétním příkladu ověřit použitelnost studijních ...
  • Asertivita jako prostředek efektivní komunikace na pracovišti 

   Author: Mičková Lucie; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Assessment centrum v praxi 

   Author: Hartmannová Karin; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem assessment centra a jeho použitím v praxi. Práce je dělena do dvou částí - teoretické a praktické. První část se věnuje vymezení metody assessment centra, popisuje její dílčí disciplíny, ...
  • Autorita učitele a možnosti jejího rozvíjení 

   Author: Rendlová Zora; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Daná bakalářská práce se zabývá analýzou pojmu autorita učitele a charakterizuje specifiku au-tority učitele s ohledem na středoškolské studenty. Autorita učitele je významnou součásti jeho sociální kompetence. Práce je ...
  • Autorita učitele na odborné škole z pohledu žáka 

   Author: Čapoun Martin; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na autoritu učitele z pohledu žáka na střední odborné škole a střední technické škole. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je obsahové vymezení pojmu ...
  • Bažanti s.r.o. - založení podnikatelského subjektu s orientací na živočišnou výrobu 

   Author: Richter Sebastián; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Cílem této bakalářské práce je realizovat myšlenku o založení nové obchodní společnosti s ručením omezeným, která bude sloužit k chovu, rozmnožování a hlavně k obchodování s drůbeží a to konkrétně s bažanty. Teoretická ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví pěstebních dělníků při práci v lese 

   Author: Zikmundová Tereza; Supervisor: Pros Josef; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany pěstebních dělníků při práci v lese ve vybrané společnosti. A to konkrétně ve Školním lesním podniku v Kostelci nad Černými lesy, který vystupuje jako účelové ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pozemního personálu na letišti 

   Author: Marková Iva; Supervisor: Pros Josef; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při výuce odborného výcviku 

   Author: Kalenda Jiří; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Pros Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)