• Analýza stresových faktorů ve vybraném podniku 

   Autor: Konečný Marek; Vedoucí práce: Sláma Jaromír; Oponent práce: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza struktury a obsahu učebních textů pro odbornou výuku 

   Autor: Žáček Ondřej; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Jaroš Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou struktury a obsahu historických učebních textů pro odbornou výuku tématu "Papír". V teoretické části je věnována pozornost rozboru samotného pojmu učebnice - učební text a jeho ...
  • Analýza systému odměňování zaměstnanců ve společnosti České dráhy, a.s. 

   Autor: Bauerová Kristýna; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Bakalář Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza systému vzdělávání zaměstnanců 

   Autor: Soukupová Zuzana; Vedoucí práce: Šafránková Jana Marie; Oponent práce: Šolcová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza týmu a týmové spolupráce na pracovišti 

   Autor: Čabanová Kateřina; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu týmu a týmové spolupráce na konkrétním pracovišti. V rámci analýzy je záměrem zjistit strukturu týmu, a zda jsou zaměstnanci spokojeni s týmovou prací, vztahy a atmosférou na pracovišti. ...
  • Analýza vstupních znalostí výpočetní techniky studentů různých typů škol 

   Autor: Kusý Pavel; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vstupních znalostí výpočetní techniky studentů různých typů škol 

   Autor: Pechová Lucie; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vybraných dostupných učebnic pro výuku předmětu informatika a výpočetní technika na středních školách 

   Autor: Sekerová Jitka; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Práce se zabývá hodnocením učebnic určených pro výuku předmětu Informatika a výpočetní technika na středních školách. Cílem je uvést přehled používaných dostupných učebnic a provést jejich hodnocení z hlediska odborného a ...
  • Analýza výskytu vybraných psychologických problémů a negativních jevů mezi zaměstnanci 

   Autor: Zajíčková Miroslava; Vedoucí práce: Čekalová Eva; Oponent práce: Bárta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza vzdelávania zamestnancov 

   Autor: Gálová Veronika; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Kolářová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců v konkrétní organizaci 

   Autor: Drtinová Nicole; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Analýza zaměstnaneckých výhod ve vybrané společnosti 

   Autor: Slepičková Kristýna; Vedoucí práce: Jurková Jitka; Oponent práce: Eis Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity ve společnosti 1.SčV, a.s. Je rozdělena na dvě části. První část pojednává o teoretických poznatcích z oblasti řízení lidských zdrojů a systémem odměňování, který je ...
  • Analýza získávání a výběru pracovníků v průmyslovém podniku 

   Autor: Rašková Kateřina; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou získávání a výběru pracovníků v průmyslovém podniku La Lorraine, a.s. Teoretická část popisuje personální procesy, které předcházejí samotnému získávání a výběru pracovníků, jako ...
  • Analýza znalostí žáků středních škol o požární ochraně 

   Autor: Míka Marek; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Pavlíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Angažovanost zaměstnanců 

   Autor: Izutsuová Karina; Vedoucí práce: Čekalová Eva; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Aplikace didaktických zásad 

   Autor: Hocko Radek; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Tabi Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Účelem, této bakalářské práce je analyzovat systém vzdělávání a zejména odborné přípravy u Hasičského záchranného sboru s ohledem na využívání didaktických pravidel. Na konkrétním příkladu ověřit použitelnost studijních ...
  • Asertivita jako prostředek efektivní komunikace na pracovišti 

   Autor: Mičková Lucie; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Assessment centrum v praxi 

   Autor: Hartmannová Karin; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem assessment centra a jeho použitím v praxi. Práce je dělena do dvou částí - teoretické a praktické. První část se věnuje vymezení metody assessment centra, popisuje její dílčí disciplíny, ...
  • Autorita učitele a možnosti jejího rozvíjení 

   Autor: Rendlová Zora; Vedoucí práce: Vališová Alena; Oponent práce: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Daná bakalářská práce se zabývá analýzou pojmu autorita učitele a charakterizuje specifiku au-tority učitele s ohledem na středoškolské studenty. Autorita učitele je významnou součásti jeho sociální kompetence. Práce je ...
  • Autorita učitele na odborné škole z pohledu žáka 

   Autor: Čapoun Martin; Vedoucí práce: Vališová Alena; Oponent práce: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na autoritu učitele z pohledu žáka na střední odborné škole a střední technické škole. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je obsahové vymezení pojmu ...