Now showing items 53-72 of 981

  • Analýza stavu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v průmyslové firmě WITTE Nejdek spol. s r.o. 

   Author: Antonová Adéla; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá vzděláváním a rozvojem zaměstnanců. V teoretické části je hlavní kapitolou firemní vzdělávání, kde jsou nejprve vymezeny základní pojmy. Dále se kapitola firemního vzdělávání věnuje ...
  • Analýza stavu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců/manažerů ve společnosti McDonald's 

   Author: Čubanová Kristýna; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá vzděláváním a rozvojem zaměstnanců a manažerů ve společnosti McDonald's. Cílem bude zhodnocení aktuálního stavu vzdělávání a rozvoje a srovnání s teoretickou částí práci. Následně tyto ...
  • Analýza stávající softwarové aplikace "Evidence KČT" a návrh změn 

   Author: Čermák Jan; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Zezulová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Analýza stresových faktorů ve vybraném podniku 

   Author: Konečný Marek; Supervisor: Sláma Jaromír; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza strestu ve firmě a jeho eliminace 

   Author: Václav Petržík; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Cílem bakalářské práce bylo vhodnými prostředky analyzovat úroveň stresu ve vybrané firmě a na základě výsledků následně navrhnout doporučení pro případnou eliminaci stresu. V rámci první části práce, která obsahuje mimo ...
  • Analýza struktury a obsahu učebních textů pro odbornou výuku 

   Author: Žáček Ondřej; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Jaroš Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou struktury a obsahu historických učebních textů pro odbornou výuku tématu "Papír". V teoretické části je věnována pozornost rozboru samotného pojmu učebnice - učební text a jeho ...
  • Analýza systému odměňování zaměstnanců ve společnosti České dráhy, a.s. 

   Author: Bauerová Kristýna; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Bakalář Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza systému vzdělávání zaměstnanců 

   Author: Soukupová Zuzana; Supervisor: Šafránková Jana Marie; Opponent: Šolcová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza týmu a týmové spolupráce na pracovišti 

   Author: Čabanová Kateřina; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu týmu a týmové spolupráce na konkrétním pracovišti. V rámci analýzy je záměrem zjistit strukturu týmu, a zda jsou zaměstnanci spokojeni s týmovou prací, vztahy a atmosférou na pracovišti. ...
  • Analýza vstupních znalostí výpočetní techniky studentů různých typů škol 

   Author: Kusý Pavel; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vstupních znalostí výpočetní techniky studentů různých typů škol 

   Author: Pechová Lucie; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vybraných dostupných učebnic pro výuku předmětu informatika a výpočetní technika na středních školách 

   Author: Sekerová Jitka; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Práce se zabývá hodnocením učebnic určených pro výuku předmětu Informatika a výpočetní technika na středních školách. Cílem je uvést přehled používaných dostupných učebnic a provést jejich hodnocení z hlediska odborného a ...
  • Analýza výskytu vybraných psychologických problémů a negativních jevů mezi zaměstnanci 

   Author: Zajíčková Miroslava; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Bárta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza vzdelávania zamestnancov 

   Author: Gálová Veronika; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Kolářová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců v konkrétní organizaci 

   Author: Drtinová Nicole; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Analýza zaměstnaneckých výhod ve vybrané společnosti 

   Author: Slepičková Kristýna; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Eis Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity ve společnosti 1.SčV, a.s. Je rozdělena na dvě části. První část pojednává o teoretických poznatcích z oblasti řízení lidských zdrojů a systémem odměňování, který je ...
  • Analýza získávání a výběru pracovníků v průmyslovém podniku 

   Author: Rašková Kateřina; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou získávání a výběru pracovníků v průmyslovém podniku La Lorraine, a.s. Teoretická část popisuje personální procesy, které předcházejí samotnému získávání a výběru pracovníků, jako ...
  • Analýza znalostí žáků středních škol o požární ochraně 

   Author: Míka Marek; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Pavlíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Angažovanost zaměstnanců 

   Author: Izutsuová Karina; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Aplikace didaktických zásad 

   Author: Hocko Radek; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Tabi Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Účelem, této bakalářské práce je analyzovat systém vzdělávání a zejména odborné přípravy u Hasičského záchranného sboru s ohledem na využívání didaktických pravidel. Na konkrétním příkladu ověřit použitelnost studijních ...