Now showing items 246-265 of 1110

  • Komunikace na pracovišti v uzavřené skupině 

   Author: Holomek Miroslav; Supervisor: Úlehlová Barbora; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Komunikace na pracovišti, kompetence v komunikaci 

   Author: Grygorsky Vito; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Liška Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-27)
   Cílem této bakalářské práce je teoretické vymezení problematiky komunikace v organizaci a dílčí vymezení komunikačních kompetencí nezbytných pro efektivní komunikaci v organizaci. V teoretické části práce je blíže popsána ...
  • Komunikace v podniku 

   Author: Braunová Adéla; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Komunikace v podniku 

   Author: Terč Jakub; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   V této práci se zabývám nejprve komunikací jako takovou a pojmy, které se ke komunikací vztahují. V další části se již konktrétně věnuji komunikace ve firmě a její efektivitě. Cílem této práce bylo dokázat, že dobrá ...
  • Komunikace v podniku 

   Author: Petrásek Marek; Supervisor: Sládek Pavel; Opponent: Vokrouhlíková Glacová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat úroveň komunikace ve firmě XY pomocí kvantitativního výzkumu a navrhnout nové opatření pro její zlepšení. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje ...
  • Komunikace v podniku a její vliv na pracovní vztahy 

   Author: Plachá Lenka; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Šafránková Jana Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komunikace v podniku a pracovní vztahy 

   Author: Šťovíček Jakub; Supervisor: Úlehlová Barbora; Opponent: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Komunikace v rodinné společnosti 

   Author: Maštalíř Matěj; Supervisor: Úlehlová Barbora; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá tématem "komunikace v rodinné společnosti". Práce je rozdělena na dvě části. První je část teoretická, kde jsou představeny základní pojmy a definice, jako je komunikační proces, komunikační ...
  • Komunikační model na střední škole elektrotechniky a strojírenství s podporou informačních systémů 

   Author: Hendrich Roman; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Komunikační strategie vybrané firmy 

   Author: Aleš Kluc; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem komunikační strategií vybrané firmy. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmu marketingová komunikace, která v sobě zahrnuje určité plánování, cíle, principy a také nástroje. ...
  • Komunikační strategie vybrané sportovní organizace 

   Author: Jan Šetina; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Tématem bakalářské práce je komunikační strategie vybrané sportovní organizace a její porovnání s konkurencí. Teoretická část se zaměřuje na definování marketingového mixu, marketingové komunikace a marketingu ve sportu. ...
  • Komunikační strategie zaměstnavatele jako součást personálního marketingu ve firmě 

   Author: Schmied Pavel; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Gangurová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zaměřuje na využití personálního marketingu při tvorbě komunikační strategie za účelem získání vhodných kandidátů na pozici "Product application specialist". V první části jsou definovány teoretická ...
  • Koncepce společenské odpovědnosti firem 

   Author: Klimešová Veronika; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Koncepce získávání a výběru pracovníků ve společnosti MITAS, a.s. 

   Author: Fiedlerová Lucie; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-01)
   Tématem této práce je koncepce získávání a výběru pracovníků ve společnosti MITAS, a.s. Práce se zaobírá teoretickými východisky této problematiky, tedy plánováním lidských zdrojů, získáváním pracovníků a výběrem pracovníků, ...
  • Konflikty na pracovišti a jejich vliv na výkonnost zaměstnanců 

   Author: Vosáhlo Vasilij; Supervisor: Poláčková Šolcová Iva; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Konflikty v pracovním prostředí 

   Author: Šetková Zuzana; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Konstrukce z nerezových ocelí 

   Author: Vrbová Kateřina; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Trojanová Mahulena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Kooperace a její vliv na skupinovou soudržnost v organizaci 

   Author: Jahelka Ondrej; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářská práce poskytuje teoretický pohled na problematiku kooperace v týmech a procesy probíhající uvnitř týmu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje definování ...
  • Kooperativní vyučování 

   Author: Čákorová Petra; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Koučing v rámci organizace 

   Author: Zelenka Daniel; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)